Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában

Szerkesztette: Szelestei N. László

MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest, 2019 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok)

Borító →

Szöveg →

x