Második Mária

Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben

Szerk. Maczák Ibolya, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 19).

Borító

Szöveg

x