Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon

Szerk. Szádoczki Vera, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017 (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok, 16).

Borító

Szöveg

x