Séllyei Nagy Ignác püspöksége: (Tanulmányok és források)

27. kötet. Szelestei N. László: Séllyei Nagy Ignác püspöksége: (Tanulmányok és források), Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2020 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok, 27)

Borító →

Belív →

x