Szent Anna tisztelete Magyarországon a barokk korban

Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetést írta Szelestei N. László, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015 (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti források, 4).

Borító

Szöveg

x