Művészettudományi kutatások

Barokk freskófestészet Magyarországon

A kutatás célja a magyarországi barokk freskófestészet ránk maradt emlékeinek digitális adatbázisban és nyomtatott korpuszban való feldolgozása. Programunk egy újonnan alakult nemzetközi kutatócsoport (Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe) munkájának részét alkotja, amelynek keretében a régió minden országa feldolgozza a területén található barokk freskókat, majd egy közös, az interneten elérhető adatbázisban közzéteszik azok fotóit és tudományos dokumentációját.

Magyarország területén több mint 250 olyan egyházi és világi épületről van tudomásunk, amelyben részben vagy egészben fennmaradt 17-18. századi freskó található. A kutatási program során bejártuk az emlékeket és azokról részletes digitális fotódokumentációt készítettünk. A képanyagot fotóadatbázisban dolgozzuk fel, megfelelő tezaurusz alapján leíróadatokat (hely- és művésznév, datálás, ikonográfiai kulcsszavak) társítva az egyes képekhez, amely biztosítja a keresés lehetőségét. A korpuszban minden egyes emlék technikája, állapota, keletkezés- és restaurálástörténete, programja és ikonikus sajátossága részletes vizsgálatot kap.

A kutatási projekt honlapja →

x