Társadalomtörténeti Kutatócsoport

A PPKE BTK-n a kettős profil, azaz a domináns társadalomtudományi és bölcsészettudományi képzési területek az elmúlt években fokozottan ráirányították a figyelmet a társadalmi viszonyok mélyebb megértésének szükségességére, annak hosszabb perspektívában történő értelmezési lehetőségeire. A Karon különböző egyéni kutatások formájában már jó ideje folynak olyan kutatások, amelyek a modern kor társadalomtörténetének sajátos aspektusait célozzák meg. Ezeknek az összefogása – a két jól elkülönülő, mégis, e ponton összetalálkozó diszciplína képviselőinek együttműködése révén – egy olyan kutatócsoport létrehozását indokolja, ami nemzetközi és hazai viszonylatban is újszerű, interdiszciplináris kutatásokat koordinálhat.

A kutatócsoport legfontosabb hazai szakmai kapcsolódási pontja az MTA Bölcsészettudományi Intézete, amellyel közös kutatásokat és publikációkat célozhat meg. Az Összehasonlító Regionális Társadalomtörténeti témacsoport és a PPKE Társadalomtörténeti Kutatócsoportja szoros együttműködésben dolgozhatja fel első sorban a XX. század társadalomtörténeti kérdéseit.

A PPKE Társadalomtörténeti kutatócsoport főbb tevékenységei, kutatási témái:

  • a hazai és európai nemesség szerepváltásai a XX. században
  • az identitás és emlékezet, térhasználat és helykötődés
  • a vidéki ,,középosztály" egyéni és kollektív életrajzai
  • birtok- és épülettörténetek (pl. kastélyok)
  • gazdaelit és egyházi társadalom - kollektivizálás előtt és után
  • a katolikus iskoláztatás társadalomtörténete
  • a fenti kérdéskörök trianoni határokon túli összehasonlításai
  • digitális (katolikus) oral history archívum


A Társadalomtörténeti Kutatócsoport a fenti témák kutatásán túl hazai és nemzetközi léptékű konferenciákkal is szeretne hozzájárulni a Kar reputációjának növeléséhez.

A kutatócsoport tagjai Dr. Ö. Kovács József egyetemi tanár, Dr. hab. Bódy Zsombor egyetemi docens, Dr. hab. Bögre Zsuzsa egyetemi docens, Dr. Botos Máté egyetemi docens, Dr. Keszei András egyetemi adjunktus. A további résztvevők irányában nyitott csoport vezetője Dr. Bódy Zsombor.

x