Lengyel professzor tartott előadást Báthory Istvánról a Pázmányon 2019. május 17.

Április 29-én Henadzi Siemianczuk, a Varsói Egyetem Belarusz Intézetének oktatója tartott előadást Báthory István erdélyi fejedelemről és lengyel királyról a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A lengyel nyelvű előadást Maciej Szymanowski tolmácsolta.

Siemianczuk professzor előadásában Báthory István emlékezetéről és annak a különböző művészeti ágakban és irodalmi művekben történő megjelenéséről hallhattak a jelenlévők. Az előadó megkülönböztetett figyelemet szentelt Báthory oktatás- és reformpolitikájának, különösképpen az uralkodó és a jezsuita rend kapcsolatának. Siemianczuk kiemelte, hogy a jezsuita módszer terjesztése a lengyel-litván, az ukrán és a belarusz területeken egyaránt jelentősen hozzájárult a térség kulturális fejlődéséhez. Báthory koncepciója szerint minden régióban szükség volt legalább egy akadémia létrehozására, amelynek alapjául a jezsuiták magas színvonalú oktatási struktúrája szolgált. Az akadémiai rendszer szellemi központjául a krakkói egyetemet szánta az uralkodó. A jezsuita rend aktív támogatása mellett, amely megnyilvánul a kollégiumok és főiskolák támogatásában is, az uralkodó a különféle vallási felekezetekkel szemben toleráns politikát folytatott.

Az előadó külön kiemelte Báthory Oroszország elleni sikeres hadi vállalkozásait, melyeket az emlékezetpolitika összefüggéseiben is tárgyalt. A sikeres expanzió, amelynek következtében Oroszország egy rövid időre kiszorult a Baltikumból, más és más megítélés alá esik a lengyel, illetve az orosz és belarusz történetírásban. A lengyel szempontból dicsőséges eseménysort Jan Matejka és Smokowski művészetének példáján keresztül mutatta be az előadó. Mindkét szerző alkotásaiban a „szarmata eszményt” megjelenítő ideálalakként ábrázolta Báthoryt. A lengyelek számára a szarmatizmus az orosz, illetve a germán hatás ellenpólusaként jelent meg. Az orosz és belarusz történetírásban az uralkodót negatívan ítélik meg, amiben jelentős szerepe volt a kommunista diktatúra sajátos emlékezetpolitikájának. Az orosz ábrázolásokban a lengyel nép mint gonosz és bűnös nemzet jelenik meg.

Az előadó szerint Báthory levelezéséből kitűnik, hogy a sikeres orosz hadjárat után a külpolitika fókusza az Oszmán Birodalomra helyeződött át, azonban halála megakadályozta az esetleges törökellenes politika folytatását.

Henadzi Siemianczuk úgy vélte, Báthory személyének vizsgálatára nemzetközi kutatócsoport felállítására lenne szükség, hiszen tudományos igényességgel csak magyar nyelven jelent meg monográfia a közép-kelet-európai jelentőségű uralkodóról.


Forrás: Magyar Kurír

x