Magyar Politikatudományi Társaság 2016. évi vándorgyűlés

 

PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

 

Az MPTT júniusban a PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézettel közösen szervezi a 2016. évi vándorgyűlését.

Felhívás

Call for Papers
Magyar Politikatudományi Társaság 2016. évi Vándorgyűlése
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Politológia Tanszék
2016. június 17-18., Esztergom


A demokrácia minősége

Mitől jó minőségű egy demokrácia? A nemzetközi szakirodalom nagyjából a kétezres évek közepe óta foglalkozik intenzívebben ezzel a kérdéssel, legyen szó normatív vagy éppen empirikus megközelítésről. A hazai politikatudomány csak érintőlegesen tárgyalta eddig ezt a kérdést, néhány cikk és kötet kivételével nem készültek sem normatív kritériumrendszerek, sem pedig ezen kritériumrendszer alapján a hazai demokráciát elemző empirikus írások.

Másrészről minden egyes politikatudományi munka ilyen munka, hiszen az empirikus elemzések kiindulópontját igen gyakran valamilyen kritériumok megfogalmazása jelenti: az értékelések mindig valamilyen explicit vagy implicit értékskálát vesznek alapul, azaz az értékelő mozzanata révén végeredményben minden politikatudományi munka a demokrácia minőségéről mond nekünk valamit. Az MPTT 2016. évi vándorgyűlésének felhívása arra buzdít, hogy gyűjtsük egybe ezeket a kritériumokat és értékeljük akár a magyar, akár más demokráciák minőségét ezen kritériumrendszerek segítségével.

Van-e intézményi biztosítéka vagy legalább ösztönzője a jó minőségű demokrácia kialakulásának és/vagy fennmaradásának? Vagy elegendő lenne a minőségi demokrácia okait a politikai elit magatartásmintáiban fellelni? Mire van szükség a politikai vezetők és a politikai pártok részéről ahhoz, hogy jó minőségű demokráciánk legyen? Megfogalmazhatók-e valamilyen elvárások a választópolgárokkal és/vagy a civil társadalommal szemben, ha az lenne a kitűzött cél, hogy a politikai rendszer ne csak a minimalista demokráciaelmélet követelményeinek feleljen meg? Hol húzódnak a demokrácia határai? Létezik-e egyértelmű és jól meghatározható határvonal egy rossz minőségű demokrácia és egy demokráciának már nem nevezhető politikai rendszer között? Mi különbözteti meg a demokráciának látszó rezsimeket a jó minőségű  demokráciától? Milyen előfeltételei vannak a demokrácia kialakulásának és fennmaradásának a nyugati világon kívül? A politikai kultúra mely aspektusai javítják a demokrácia színvonalát? Milyen döntéshozatali mechanizmusok és közpolitikai alternatívák javítják a demokráciánk minőségét? Van-e összefüggés a demokrácia minősége és a gazdaság szabadsága illetve a kapitalizmus között? Milyen eljárások és intézmények erősíthetik a demokratikus legitimációt az Európai Unión belül?

Ezekre a normatív kérdésekre adott válaszok deríthetnek fényt arra, hogy politikatudományi szempontból milyen elvárásaink lehetnek a demokrácia kvalitásával kapcsolatban. Ugyanakkor a politikatudomány nem állhat meg a kritériumrendszerek megfogalmazásánál: az elméleti megközelítések eredményeit alkalmazva ugyanis látleletet lehet adni a magyar demokrácia állapotáról, össze lehet vetni más közép-európai demokráciák állapotával és persze a nyugat-európai mintákkal. A magyar demokrácia minőségének felmérése lenne tehát az MPTT 2016. évi vándorgyűlésének legfontosabb célkitűzése.


Keynote speaker: Jørgen Møller (Aarhus Univeristy)


Jelentkezés módja: A kitöltött jelentkezési lapot (ld. melléklet) emailben kell eljuttatni a szekcióvezetőkhöz. Az absztraktok befogadásáról a szekcióvezetők döntenek. A szekciók paneljeit a szekcióvezetők határozzák meg. Teljes panellel is lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2016. március 31.

x