A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője

2017. november 10. 10:00, Esztergom, Iohanneum

A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője című tudományos konferencia az esztergomi érseki tanítóképzés 175., az óvodapedagógus-képzés 125. és a tanárképzés 25. évfordulója megünneplésének alkalmából tudományos eszmecserét rendez az óvodapedagógia, a tanítóképzés, a tanárképzés valamint a mentori munka aktuális kérdéseiről valamennyi kapcsolódó tudományterületen az elmélet és a gyakorlat kölcsönösségének jegyében valamennyi hazai képzőhely, valamint a gyakorlati terep, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek bevonásával.


A magyar választási rendszer a 2018-as választás tükrében

2017. november 14. 14:00, Budapest, Sophianum 204.

A Nézőpont Intézet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudomány Kar (PPKE-BTK) Politológia Tanszék és az Ostrakon Szakkollégium 2017. november 14-én „A magyar választási rendszer a 2018-as országgyűlési választás tükrében" címmel workshopot szervez, melynek témája a 2011-ben elfogadott választási rendszer értékelése, valamint a pártrendszerre és a pártversenyre gyakorolt hatásainak vizsgálata. A rendezvényen a 2018-as választáson induló pártok lehetséges választási stratégiáit is elemezzük.


Plótinosz és Órigenész: Két lábjegyzet Platónhoz

2017. november 16. 16:00, Budapest, Sophianum 112.

Az európai filozófia története megannyi lábjegyzet Platónhoz. Perczel István (CEU) előadásában azt fogja bemutatni, hogyan születik meg egyfelől Plótinosz misztikus episztemológiája, másfelől Órigenész bukáselmélete, amely szintén misztikus episztemológia, a Theaitétosz 156a-157c filozófiai mítoszának értelmezéséből, újraírásából. Mindkettőjük forrása Ammóniosz Szakkasz tanítása a Theaitétosz értelmezéséről. Egyik szerző kritikai kiadásában sem szerepel a Theaitétosz a források között, holott ezt egy egyszerű összehasonlítás nyilvánvalóvá teszi, és egyedül csak ebből érthetjük meg az órigenészi (mellesleg egyben ágostoni) lapsus filozófiai tartalmát.


Kormányzásfonológiai Kerekasztal

2017. november 18. 10:00, Budapest, Sophianum 203.

A Kormányzásfonológia Kerekasztal kétoldalú vitafórumként indult 1997-ben, a generatív nyelvészet egyik ága, a Kormányzásfonológia bécsi és budapesti képviselői alapításával. Idővel az informális, baráti-szakmai összejövetel-sorozat rendszeres műhelykonferenciává nőtte ki magát, amely Európa egyre több országából vonzotta a kutatókat, nemcsak az előadások magas szakmai színvonala által, hanem a mindvégig megőrzött kellemesen könnyed hangvétele miatt is. Az eredeti helyszíneken túlnőve vándorkonferenciává alakult az időközben létrejött Kormányzásfonológia kutatóközpontokban: Nova Goricában, Ljubljanában, Bécsben – és a PPKE-n. A PPKE Angol-Amerikai Intézete már kétszer adott helyt e rangos nemzetközi eseménynek: 2009-ben a piliscsabai campusra, 2013-ban a Sophianumba invitáltuk a nemzetközileg elismert szaktekintélyekből és ígéretes fiatal kutatópalántákból is álló közösséget. Idén ismét nálunk kerül megrendezésre, és előadóink között bécsi és budapesti kutatók mellett a párizsi, orléansi, nizzai, ljubljanai, essexi egyetem, a UCL, a McGill University és a japán Tohoku Gakuin Egyetem munkatársai is szerepelnek.


Veszélyes vizeken: konfliktus és dilemmák Kelet-Ázsiában

2017. november 18. 10:00, Budapest, Sophianum 110-111.

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és az MTA BTK Néprajztudományi Intézet 2017. november 20-án konferenciát rendez Kelet-, Délkelet- és Dél-Ázsia jelenlegi biztonsági problémáinak, konfliktusainak, ellentéteinek, illetve ezek gyökereinek és lehetséges kimeneteinek feltárására. A konferencián magyar Ázsia-kutatók, biztonságpolitikai és külpolitikai szakértők adnak elő. A konferencia célja, hogy képet adjon a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő kontinensének biztonságpolitikai viszonyairól, az aktuális kihívásokról és a térség várható jövőjéről. A konferencián szó lesz a távol-keleti országok közötti területi vitákról és geopolitikai vetélkedésről, a Trump-elnökség ellentmondásos Ázsia-politikája által okozott új helyzetről, a Kína felemelkedése jelentette kihívásokról, a nem hagyományos biztonsági fenyegetésekről és a régió országainak szövetségkeresési próbálkozásairól.


Tus és ecset – Miklós Pál emlékkonferencia

2017. november 25. 10:00, Budapest, Sophianum 009.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszéke és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 2017. november 25-én „Tus és ecset" címmel konferenciát rendez Miklós Pál emlékére a sinológus, művészettörténész, műfordító születésének 90., halálának 15. évfordulója alkalmából. Miklós Pál életműve a kínai irodalom- és művészettörténeten át a vallásos művészeten keresztül a vizuális antropológia kérdésköréig széles spektrumot ölel fel. A konferencia témája a kínai irodalom és magyar fordításainak története mellett a kínai művészet- és művelődéstörténet, fotótörténet, vizuális antropológia, a hagyományos és modern kínai kultúra témaköreire is kiterjed. A konferencián részt vevő szakemberek Miklós Pál tanítványaiként, kollegáiként vagy munkásságának folytatóiként Miklós Pál szakmai eredményeiről, az általa kutatott témákról vagy azokhoz kapcsolódóan a kínai kultúra valamely szegmenséről tartanak előadást.

x