A Magyar Tudomány Ünnepe

Egyetemünk idén is részt vesz a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozaton (2016.11.03–30.).

Karunkon az alábbi rendezvényekre kerül sor.

Jó gyakorlatok a felsőoktatási tehetséggondozásban - Hazai és külföldi példák, eredmények

Időpont: november 3. 10.00
Helyszín: Sophianum

Szakmai konferencia a felsőoktatási tehetséggondozás gyakorlatairól és lehetőségeiről.
Meghívott előadók: Gloviczki Zoltán, Szalóki Mihály, Cziráki Szabina, Feledy Botond, Horváth László, Greskotvits György, Fuszek Csilla


Családpolitikai workshop

Időpont: november 4. 15.00
Helyszín: Sophianum 206.

Dr. Benda József és Dr. Balázsházy Imre a mai magyar családpolitika meghatározó alakjai, akik e szakmai rendezvény keretein belül kívánnak a PPKE BTK Politológia Tanszékénak munkatársaival közösen tudományosan megalapozott programot kialakítani a mai döntséhozás számára.


Halál és szakralitás

Időpont: 2016. november 10. 10:00
Helyszín: Sophianum 206.

A halál mint az emberi létből egy másik létállapotba történő átmenet, a profán, emberi szférától való teljes különbözősége folytán eleve kapcsolódik a szakralitáshoz. A workshop folyamán az alábbi kérdésköröket szeretnénk áttekinteni:
Mit jelent az egyes vallási kultúrákban a földi élet vége? Mi a különbség élet és halál között? Mi jelenti az élet princípiumát? Hogyan készülnek fel a halálra? Van-e protokollja a haldoklás folyamatának? Van-e megkülönböztetés a „jó halál" és „idő előtti halál" között? Milyen átmeneti rítusok kapcsolódnak a halálhoz? Milyen különleges státuszt élvez a halott? Mi a jelentősége a temetésnek? Kikre és miért jelentenek veszélyt a „temetetlen holtak", illetve a holttest tisztátalansága? Milyen módjai vannak a temetkezésnek, és milyen elképzelések állnak ezek mögött? Milyen funkciói vannak a jelképes temetéseknek és kenotáfiumoknak? Változnak-e a temetéssel kapcsolatos elképzelések az egyes kultúrákban, és hogyan? Milyen rítusok kísérik a temetést? Mi a halotti áldozatok jelentősége? Melyek a halál szimbólumai? Milyen elképzelések kapcsolódnak a halál utáni léthez? Vannak-e ezeknek etikai aspektusai?
Vizsgálatunk tárgyát képezik továbbá a halállal kapcsolatos irodalmi művek, a halottaskönyvek, a gyász szimbólumai, valamint az elmúlást és eltávozást megjelenítő művészeti alkotások.


A Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport felolvasóestje

Időpont: 2016. november 17. 17.00
Helyszín: Sophianum 205.

A Kutatócsoport ehavi felolvasóestjének vendége Dénesi Tamás (igazgató, Bencés Főapátság Levéltára, Pannonhalma) lesz.


IOVIA – Egy késő római település a föld alól

Időpont: 2016. november 21. 17.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

2016 tavaszán Régészeti Tanszékünk lelkes hallgatói Dr. Bertók Gábor vezetésével elindították Dalmand és Szakcs határában feltételesen Ioviaként azonosított római kori település ásatását. Az 1890-es években megtalált, majd 2000-ben légifelvételek alapján városi jellegűként azonosított lelőhely kutatása a 2010-es években kapott új lendületet, de ásatásra mindezidáig nem került sor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) által nyújtott kutatási támogatásból megvalósuló tavaszi feltárásunkat Tanszékünk négy hetesre tervezte, mely az őszi félévben is folytatódott. Az ásatási projekt vezetőjének, Dr. Bertók Gábornak előadása az eredményekről, és a roncsolásmentes régészetről.


Nyelvelmélet és diakrónia

Időpont: 2016. november 22–23.
Helyszín: Sophianum 204, 206.

A PPKE BTK Elméleti Nylevészet Tanszék műhelykonferenciáján olyan előadások hangzanak el, melyek nem csupán felmutatnak bizonyos nyelvtörténeti jelenségeket, hanem valamely közismert elmélet alapfeltevéseire és módszertanára támaszkodva a megfigyelt nyelvi változások kiváltó okait, lefolyásuk törvényszerűségeit és elméleti tanulságait is vizsgálják.


Mi a Rossz?

Időpont: 2016. november 23. 18.00
Helyszín: Párbeszéd Háza, Pázmány Péter konferenciaterem

Kerekasztal-beszélgetés a Filozófia Világnapja alkalmából Nemes Jeles László (filmrendező), Mezei Balázs (PPKE BTK), Szalai Miklós (történész), Sajgó Szabolcs SJ részvételével


A történettudomány és a történelmi regény

Időpont: 2016. november 25. 10.00
Helyszín: Sophianum 203.

Konferencia a Magyar Történetiregényírók Egyesületével
Meghívott előadók: Prof. Gyáni Gábor (MTA), Nemere István, Kapa Mátyás, Botos Máté, Csikász Lajos.

x