Oktatónk a Magyar Nyelvtudományi Társaság díjazottja 2011. december 15.

Dr. Gáspári László, a PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Intézetének tanára a stilisztika terén végzett évtizedes munkájáért vehette át a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kosztolányi Dezső díját.

Kosztolányi Dezső-díj. Az irodalmi névadás, a névesztétika, a magyar nyelv és irodalom összefüggése vizsgálatának föllendítésére alapított díj, amelyet az e területeken kiemelkedőt alkotó kutatók nyerhetnek el. 1988-ban ítélték oda először.

x