Öt év könyvtermését mutattuk be 2021. szeptember 28.

Szeptember 24-én délután nagyívű könyvbemutatót rendezett a Történettudományi Intézet a Danubianumban. Az eseményen az intézet oktatóinak itthoni és külföldi kiadóknál az elmúlt öt évben megjelentetett műveit mutattuk be.

A mintegy 50 munkát felvonultató rendezvényt Őze Sándor intézetvezető nyitotta meg, az egyes könyveket részben a szerzők, részben a tanszékvezetők mutatták be. A bemutató első felében az intézet által kiadott köteteket ismertette Újváry Zsuzsanna és Őze Sándor, melyek között egyaránt megtalálhatók a történész doktorandusz hallgatók és OTDK-s hallgatók munkáit felölelő kötetek, valamint az intézeti oktatók részvételével zajló hazai és nemzetközi konferenciák kötetei. Igazi különlegesség volt annak a kötetnek a bemutatása, amely Újváry Zsuzsanna 25 éves pázmányos oktatói pályafutása előtt tiszteleg. Az intézeti munkákat követően került sor az egyes tanszéki oktatók munkáinak ismertetésére.

Az Ókortörténeti Tanszék munkáit Bácskay András mutatta be, az ismertetett kötetek az ókori Mezopotámia vallás-, és tudománytörténethez, valamint az ókori Hellász történetéhez kapcsolódtak. A Medievisztikai Tanszék képviseletében Veszprémy László ismertette a középkori magyar történetírásról szóló saját köteteit, valamint latin forrásfordításokat. Az Újkori Történelem Tanszék munkatársai közül előszőr Szuromi Kristóf beszélt az oszmánkép 16-17. századi Európában érzékelhető változásait tárgyaló könyvéről, majd Dobrovits Mihály mutatta be Őze Sándorral közös angol nyelvű kötetét, amely az ottomán uralom alatt álló 17. századi Magyarország iszlám vallásról való ismeretét vizsgálja. Ezt követte Kovács Eszter 16-17. századi cseh iszlámismerettel és történelemmel foglalkozó művének ismertetése. A történelem szak Közép Európai specializációjában meghatározó szerepet játszó Szymanowski Maciej a visegrádi országok együttműködésnek és közös kulturális és politikai hagyományának kérdéseit tárgyaló munkáját ismertette. A Jelenkor Történeti Tanszék oktatói közül először Schmidt Mária beszélt a rendszerváltozás korát tárgyaló Országból Hazát című kötetéről, majd Ö. Kovács József mutatta be Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes emlékezéseit tárgyaló munkákát. Ezt követően pedig Bank Barbara magyarországi kommunista diktatúra időszakának különböző kérdéseivel foglalkozó munkáit és Fejérdy András egyháztörténeti kérdésekkel foglalkozó köteteit ismerhette meg a hallgatóság. Ötvös István az Egyetemen tartott genocídium konferencia előadásait tartalmazó kötetet mutatta be. Az Armenológiai tanszék oktatóinak munkáit Kovács Bálint ismertette, a kötetek egyik része a Tanszék és a L’Harmattan kiadó közös sorozatában megjelenő munka, melyek az örmény történelem meghatározó kérdéseit (genocídium, élet az Oszmán birodalomban stb.) tárgyalják. Ezt követte Kovács Bálint saját kötetének ismertetése, amely a tavalyi évben megrendezett Örmény Biblia kiállításának magyar és angol nyelvű katalógusa. Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék oktatói közül először Medgyesy S. Norbert mutatta be a népi színjátszással foglalkozó köteteit, végül Szelke László második világháború idején zajló nemzeti ellenállás hálózatát és eseményeit tárgyaló könyvét ismerhette meg a hallgatóság.

x