PEACH tematikus összeállítás a Magyar Tudományban 2019. április 8.

A Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport tanulmányaiból közöl összeállítást az MTA folyóiratának új száma.

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, a Magyar Tudomány 2019/4. száma „Veszélyes vizeken – biztonsági kihívások a Távol-Keleten” címmel közöl tematikus összeállítást, melynek alapját a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport korábbi – hasonló című – PEACH konferenciája adta. Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő folyóirat mind nyomtatott, mind digitális formában elérhető, a tanulmányokat innen lehet letölteni.

A Salát Gergely vendégszerkesztő által összeállított tematikus blokk tartalma:

  • Salát Gergely: Szerkesztői előszó
  • Salát Gergely: Kína és szomszédai: biztonsági körkép
  • Kusai Sándor Zoltán: Kína megújult külpolitikájának néhány aspektusa közép-európai szemmel
  • Rácz Lajos: Kína hagyományos stratégiai kultúrája néhány klasszikus irodalmi példa tükrében
  • Szakáli Máté: Variáció egy témára – az Indonéz Köztársaság regionális védelemdiplomáciája mint reakció az ázsiai–csendes-óceáni térség kortárs geopolitikai változásaira
  • Günsberger Dóra: A kínai–pakisztáni kapcsolatok biztonságpolitikai aspektusai: személyek elleni támadások
  • Hidasi Judit: Japán társadalmi reflexiók a biztonságpolitikai kihívásokra
x