PiNyeK - Kollokációk korpuszalapú vizsgálata - Reményi Andrea Ágnes előadása 2011. december 7.

2011. december 9-én 15.30-tól kerül sor a Piliscsabai Nyelvész Kör idei záróelőadására. Az esemény helyszíne az Ambrosianum 127-es terme lesz.

A számítógépes korpuszok lendületet adtak a gyakran előforduló, több szóból álló szemantikai egységek gyűjtésének, elemzésének. Előadásomban elsősorban kvantitatív és nyelvtani kritériumok alapján fogom definiálni ezeket, és csak másodsorban, az alosztályok képzésére használok szemantikai kritériumokat. Az utóbbiak közül kiemelem a kollokációkat, és először egy lemma két magyar korpuszban (Magyar Történeti Korpusz, Magyar Nemzeti Szövegtár) előforduló kollokációinak elemzésével bemutatom azokat a kvantitatív elemzési lehetőségeket, melyek segítségével a gyakori szócsoportok közül kiemelhetők a lexikográfiában jelentősek – ez az elemzés a Fordítástudományban nemrég megjelent. Kohlmann Ágnes előző PiNyeK-előadásához kapcsolódóan másrészt még egy lemma friss elemzésével egészítem ki az előadást, nem utolsósorban a számítógépes lexikográfia iránti érdeklődés felkeltésének szándékával.

x