MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára. PPKE BTK

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a közlemények és a hivatkozások bibliográfiai adatai. Az intézményi adatgondozás (ellenőrzés és egyéb munkák) csak a tudományos értékeléseknél és az akkreditációs eljárásoknál figyelembe vehető közlemények és idézők bibliográfiai adataira terjed ki, ezek jellemzően a "Tudományos" és az "Oktatási" besorolású tételek.

Az absztraktok és előadások nem tartoznak a gyűtőkörbe, az intézményi adminisztrátorokat nem terhelhetjük ezek ellenőrzésével és az intézményi hozzárendelések csatolásával.

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren." 

Új személyek regisztrációja: lásd az egyetemi központi MTMT-honlapról https://ppke.hu/mtmt

Intézményi, intézetenkénti megbízottak

PPKE és BTK képviselő:

Dudás Anikó, PhD, PPKE tudományszervezési referens (Programtanács, Bibliográfiai Szakbizottság; az MTMT tagsággal összefüggő teendők koordinálása, szakmai irányítás, tanácsadás).
Időpontegyeztetéssel konzultációs lehetőség (az általános és speciális kérdésekről, például az MTA doktori pályázattal összefüggő kérdések).

A PPKE BTK adatkezelői:

  • Kiss Judit (könyvtáros)
  • Szilágyi Zsuzsanna (könyvtáros)

Közreműködők:

  • Szász Réka (oktatásszervező, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet )
  • Reinisch Réka (oktatásszervező, Doktori és Habilitációs Iroda)

 Elérhetőségek

Angol-Amerikai Intézet

 Szilágyi Zsuzsanna

Filozófiai és Művészettudományi Intézet

Szilágyi Zsuzanna

Közép-Európa Intézet

 Szilágyi Zsuzsanna

Klasszika Filológiai és Orientalisztikai Intézet

 Szilágyi Zsuzsanna

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

 Szilágyi Zsuzsanna

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

 Szilágyi Zsuzsanna

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Kiss Judit, Szász Réka

Pszichológiai Intézet

Kiss Judit

Romanisztikai Intézet

Kiss Judit

Szociológiai Intézet

Kiss Judit

Tanárképző Központ

Kiss Judit; Szilágyi Zsuzsanna (a volt VJK anyaga)

Történettudományi Intézet

Kiss Judit

Doktori iskolák disszertációi

Reinisch Réka

x