Tanárunk is nyert az MTA Lendület programjában 2011. május 26.

Surányi Balázs, Elméleti Nyelvészeti Tanszékünk docense, egyedüli humán tudósként, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának egyik nyertese.

Az MTA elnöke által elindított Lendület program célja kettős: megakadályozni a legértékesebb tudósagyak „elszívását" és biztos eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportokat támogatni.  A program lendületben tartja a legkiválóbb fiatal magyar kutatókat, a világszínvonalú hazai kutatásokat, mindezzel tudós-életpályát, és a kiválóságra alapozott valódi, versenyképes eredményeket ígér.

Az idén már harmadízben kiírt pályázatokra, a korábbi évekhez képest, kétszer nagyobb összeg, évi 600 millió forint állt rendelkezésre. Ebből az összegből 2011-ben 15 kiváló kutató mellett, tanárunk is önálló kutatócsoportot alapíthat.

Surányi Balázs az Utrechti Egyetemen tudományszakának egyik legkiválóbb európai doktori programját végezte el, majd itthon folytatta kutatásait. Szűkebb szakterülete a mondattan; az empirikus elemzés mellett foglalkoztatják nyelvelméleti kérdések is. A kutatásainak keretéül szolgáló, alapvetően összehasonlító jellegű generatív nyelvelmélet természetéből adódóan munkájában számos különböző nyelv adataira épít, különösen az angol és mindenekelőtt a magyar nyelv mondattani jelenségeit elemzi.

Szakcikkeit tudomány­területének nemzetközi folyóirataiban és legnagyobb presztízsű nemzetközi kiadóinak köteteiben publikálja, körülbelül hetven előadást tartott nemzetközi konferenciákon és tudományos műhelyekben. A fiatal kutató az MTA Nyelvtudományi Intézetében a mondattan és más központi nyelvi alrendszerek együttműködését vizsgálja majd. Az akadémiai doktori értekezésének védése előtt álló Surányi Balázs jelenleg egy általa vezetett, a magyar munkatársak mellett németországi, hollandiai és amerikai kutatókat is foglalkoztató csoportos kutatás záró munkálatain dolgozik, és a Cambridge University Press számára szerkeszt könyvet. ─ A két-három évre szóló pályázatok helyett már középtávú tervezésre is nyújt lehetőséget a Lendület ─ fogalmazott Surányi Balázs, aki szerint az akadémiai intézet kiszámítható környezetet biztosít kutatásaihoz.

[forrás: MTA]

x