Vizkelety András köszöntése 2011. október 4.

Vizkelety András akadémikus, a PPKE BTK professor emeritusa, a Germanisztikai Intézet alapítója és első tanszékvezetője idén ünnepelte 80. születésnapját. Egykori és jelenlegi munkatársai, tanítványai és tisztelői október 3-án köszöntötték bensőséges ünne

Az ünnepség keretében került sor az ez alkalomra összeállított ünnepi kötet átadására is. A Szent István Társulatnál megjelent „Ad fontes" című tanulmánykötet, melyet Berzeviczy Klára, Jónácsik László és Lőkös Péter állított össze Sarbak Gábor közreműködésével, Vizkelety András több mint ötven éves tudományos pályafutásának publikációiból válogat.

x