Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Tanulmányi Bizottsági Kérvény

 

 

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.  

 

 

A Tanulmányi Osztály tölti ki!Érkezett:……………………………	Iktatószám:…………………………………..

Átvette:……………………………..	Tanulmányi előadó:………………………...

 

 

 

 

  Név:                   Neptunkód: 

  Szak:                Tagozat: nappali / levelező / esti

 


 

Útmutató a kérelem benyújtásának feltételeiről:

 	a szolgáltatási díj (TB-kérvény) befizetése a Neptunban

 	a hallgató aláírása és a kérés indoklása (az indoklást kizárólag nyomtatott formában lehet benyújtani)

 	az érintett oktatók aláírása (nem szignója)

 	az intézetvezető aláírása (nem szignója) és szükség esetén indoklása

 	a kérvény elbírálásához szükséges mellékletek, igazolások

 	vendéghallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolása.

 	a kérelem megfelelő pontjának bekarikázása

A kérelmek elbírálási határideje: a benyújtást követő harminc nap.

Tárgyfelvételnél/törlésnél a pozitív elbírálás után a megállapított szolgáltatási díjat tárgyanként 15 napon belül be kell fizetni, különben a TB határozat érvényét veszti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kattintással válassza ki a beadni kívánt kérvény típusát/típusait:

1. Kedvezményes tanrend engedélyezése


                                                                                

                                                                 
2. Vendéghallgatói jogviszony engedélyezése

                                                                                

                                                                 
3. Rendkívüli halasztott tárgyfelvétel engedélyezése

                                                                                

                                                                 
4. Rendkívüli halasztott tárgytörlés engedélyezése

                                                                                     

                                                                
5. Előfeltétel alóli mentesség engedélyezése                                                                                

                                                                 
6. Egyéb (rendkívüli specializáció-, minor-, tanári kimenetválasztás)

                                                
       


                                                
       


                                                
       

A képzésért felelős intézetvezető tölti ki!	               		

Támogatom: 		 

								Nem támogatom:	 

Indoklás:………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................, ............... év .............................. hó ................ nap

....................................................

Intézetvezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ..............................., 2021............................                                  ........................................................

Hallgató aláírása

 

 

A Tanulmányi Bizottság döntése:		

Indoklás:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., ............................			.......................................................

TB-elnök aláírása