Miért válassz minket?

1. Elsősorban az oktatás színvonala miatt, mivel:

 • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hivatalosan „kiemelt felsőoktatási intézmény” státuszú felsőoktatási intézmény
 • a HVG Diploma és a Világgazdaság Online rangsora szerint a PPKE BTK a legmagasabb színvonalú társadalomtudományi képzést adja


2. 
Másodsorban a közösségi élet miatt, mivel a Politológia Tanszék számos tanrenden kívüli programot szervez. Ilyenek például:

 • a parlament-modellezés a „Mint-a-parlament” projekt keretében
 • a kerekasztal-beszélgetések és vendégelőadások
 • a filmklub
 • a nemzetközi konferenciák


Pázmányos hallgatók az Országgyűlés Mint-a-parlament szimulációs játékán


3.
 Harmadrészt a képzés helyszíne miatt. A politikatudományi BA, MA és PhD képzés is Budapest belvárosában, az egyetemi negyed közepén, a Kálvin térhez közel eső Mikszáth téren zajlik.

 

Mit fogsz tanulni?

A Politikatudomány nappali BA szak hat féléves képzés, amelynek során a hallgatóknak összesen 180 kreditet (Kr) kell teljesíteniük ahhoz, hogy megszerezhessék diplomájukat.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

 • társadalomtudományi alapismeretek: 20-30 kredit

szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai;

 • szakmai törzsanyag: 110-160 kredit

politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek, differenciáló szakmai ismeretek.

 

Részletesebben:

Alapozó képzés: 5 kredit
Szakmai törzstárgyak: 67 kredit
Differenciált szakmai anyag: 66 kredit
Szabadon választható tárgyak: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: 5 kredit

A hallgatóknak azt javasoljuk, hogy tanulmányozzák a tantárgylistát. A tanszék törekszik arra, hogy az abban szereplő „ajánlott félév” szerint hirdesse meg az órákat. A tanszék csak arra vállal garanciát, hogy egy adott évfolyam számára egyszer meghirdeti az adott tanegységet. A gyakorlatban viszont valószínű, hogy az adott tantárgyak többször is meghirdetésre kerülnek. Így a hallgatók az ajánlott tanév/félév előtti, illetve az azutáni évben is felveheti a tanegységet.

Célszerű minden félévben a kellő (mintegy 30) kreditet felvenni, mert a későbbiekben nehézségeket okozhat a megfelelő számú tanegység teljesítése. Didaktikai okokból javasoljuk, hogy a hallgatók az első négy félévben mindenképpen vegyék fel az alapozó politikatudományi tantárgyakat (Bevezetés a politikatudományba, Politikai filozófia, Alkotmányjog, A magyar politikai rendszer, Európai alkotmánytörténet, Összehasonlító politikai rendszerelemzés, Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Magyar politikai gondolkodás története, Pártok, párt- és választási rendszerek) hiszen ezek nélkül nehezen érthetők meg az – fontos, de – egyes részterületekkel foglalkozó tárgyak.

Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlatot a harmadik, negyedik vagy ötödik szemeszterben (esetleg a nyári időszakban) végezzék el. Az elméleti ismeretek mellett legalább olyan fontos a politika működését, valamint a politika kutatásával és elemzésével foglalkozó intézeteket ismerni. Azt javasoljuk, hogy a kötelező szakmai gyakorlaton túl igyekezzen minél több – közigazgatási, tudományos és politikai – intézetben tapasztalatot szerezni! Kérjék a tanszék munkatársainak segítségét az Önök számára leginkább megfelelő intézet megtalálásában.

Továbbá javasoljuk, hogy a negyedik szemeszter végéig döntsék el, hogy melyik oktatónál és milyen témában kívánják írni a szakdolgozatukat! A szakdolgozat leadása előtti nyár az utolsó időszak, amikor nyugodt körülmények között van lehetőségük a szakdolgozattal foglalkozni.

Minden hallgatónak teljesítenie kell egy szakdolgozati szemináriumot is, továbbá meg kell írnia szakdolgozatát, amelyet elbírálását követően a hallgató záróvizsgára bocsátható. A szakdolgozati szemináriumot az ötödik félévben hirdetjük meg.

 

Mi lehet belőled?

Politikatudományi alapképzés (BA)

A politológia alapképzési program (BA) célja olyan szakemberek képzése, akik mind a tudományos mind a gyakorlati életben hatékonyan tudják alkalmazni megszerzett tudásukat.

A Politológia Tanszék 2013 őszén elindította a Politológus Palánták a Közös Előremenetelért (PPKE) tehetséggondozó programot. A program az alábbi karrierlehetőségeket kínálja:


1. Politikai elemzői karrier

A Pázmány Politológia Tanszéke szoros együttműködést alakított ki több politikai elemző intézettel. A diploma elvégzése után jól teljesítő hallgatóinknak komoly esélye nyílik arra, hogy egyik vagy másik intézményben álláshoz jusson. A Politológia Tanszék ennek érdekében gyakornoki megállapodást kötött (illetve a közeljövőben fog kötni) a következő intézetekkel:

 • Danube Institute
 • Századvég Alapítvány (Századvég Közéleti Akadémia)
 • Nézőpont Intézet*
 • Policy Solutions*
 • Méltányosság Intézet*
 • Central European Policy Centre
Kiss István, a Századvég Alapítvány kutatója, a PPKE BTK volt politológus hallgatója

Szoros együttműködés alakult ki a Politológia Tanszék és a Danube Institute között, amelynek vezetője Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök főtanácsadója, John O’Sullivan.


John O’Sullivan, Margaret Thatcher egykori főtanácsadója, a Danube Institute igazgatója.


2. Tudományos karrier

A Politológia Tanszék nemcsak politikatudományi mesterképzést (MA) és politikaelméleti doktori (PhD) képzést indít, hanem közvetlen kapcsolatot ápol a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetével és a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel, amelynek igazgatója Kántor Zoltán. A Danube Institute tudományos igazgatója Pócza Kálmán, a tanszék vezetője. A Danube Insitute A tudományos karriert tehát a következő képzések és intézmények biztosíthatják legkiválóbb hallgatóinknak:

 • Politikatudományi mesterképzés (MA), PPKE BTK Politológia Tanszék
 • Politikaelméleti doktori képzés (PhD), PPKE BTK Politológia Tanszék
 • Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet
 • Nemzetpolitikai Kutatóintézet
 • Danube Institute
 • Antall József Tudásközpont*
 • Országgyűlési Könyvtár*Metz Rudolf, az MTA PTI tudományos segédmunkatársa, a PPKE BTK volt politológus hallgatója


3. Újságírói és közszolgálati karrier

A tanszék vezetője illetve a Politikaelméleti Doktori Iskola vezetője, Hörcher Ferenc által alapított Mos Maiorum blog valamint a mandiner.hu várja az írói vénával megáldott hallgatók írásait. Ebből a szellemi környezetből több volt hallgatónk is sikerrel lépett tovább az újságírói pályára. A Politológia Tanszék szakmai együttműködést alakított ki a következő médiumokkal:


A politikatudományi diplomával rendelkezők képzettségüknek köszönhetőek rugalmasak az elhelyezkedést illetően. Szívesen alkalmazzák őket önkormányzatok, civil és nemzetközi szervezetek, sőt a közigazgatásban és a közszolgálatban is könnyen megtalálják helyüket. Az sem ritka, hogy hallgatóink valamelyik politikus csapatát erősíti.


Ruzsbaczky Zoltán, a Magyar Nemzet belpolitikai rovatának újságírója, a PPKE BTK volt politológus hallgatója

 

*Megállapodás előkészületben vagy közvetlenül aláírás előtt