Több éves előkészítő munkát követően 2014-ben jött létre Karunkon a Régészeti Térinformatikai Laboratórium (RTL), Dr. Tóth Endre egyetemi tanár vezetésével. A Kutatólaboratórium munkatársai részben a Régészeti Tanszék oktatói, valamint kutató kollégái. Az RTL célja, hogy a Karunkon 4 éve megindult régészképzéshez kapcsolódó nagyszámú nemzetközi és hazai kutatási program számára térinformatikai és roncsolásmentes régészeti hátteret biztosítson, és egyben kutatás-fejlesztési lehetőségeket is nyújtson a Régészeti Tanszék oktatói és hallgatói, valamint kutató munkatársai számára. Az RTL emellett önálló módszertani kutatásokat is végez.

Laborvezető: Takáts Bendegúz régész

A Régészeti Térinformatikai Laboratórium munkatársai 

 • Lóki Róbert régész (tudományos segédmunkatárs)
 • Lókiné Kis Szabó Eszter régész (tudományos segédmunkatárs)


További munkatársak:
 

 • Bertók Gábor PhD, régész, a PPKE Régészettudományi Intézetének adjunktusa
 • Major Balázs PhD régész-arabista-történész, intézetvezető docens


A PPKE KAP-5.3-14 és KAP-049-1.1-BTK projekteken belül a Régészeti Térinformatikai Laboratórium 2014-2015-ben kutatói alkalmazásokat nyert el.

A PPKE KAP-5.3-14 pályázatnak köszönhetően az RTL a legmodernebb, geodéziai és térinformatikai adatgyűjtést lehetővé tevő precíziós Leica Viva GNSS rendszer mellett Leica geodéziai mérőállomással, egyéb digitális mérőeszközökkel, valamint az adatok feldolgozására alkalmas mérnöki számítógépekkel és szoftverekkel rendelkezik. Ez lehetőséget teremt a modern régészet alapját jelentő roncsolásmentes régészet részeként a pontos topográfiai felmérések elvégzésére, valamint a légifotók, 3D felmérések, és a geofizikai vizsgálatok adatainak feldolgozására. A Régészeti Tanszék feltárásainak és terepi munkáinak dokumentálása mellett fontos feladata a Karunkon megalapított Egyházrégészeti Kutatócsoport munkájához kapcsolódóan az egyházrégészeti topográfia és adatbázis létrehozásában való közreműködés. Az RTL számos neves hazai és külföldi múzeummal és kutató intézménnyel együttműködve valósítja meg kutatási programjait.

Rövid- és középtávú céljaink közt szerepel még a műemlékek felmérése, ásatások dokumentálása, 3D-s modellezése. A PPKE KAP-15-1.1 pályázat támogatásával műszerparkunk egy új földradarral és egy magnetométerrel, valamint az adatfeldolgozáshoz szükséges újabb szoftverekkel bővült, melyeknek segítségével geofizikai kutatások terén teljes önállósággal tudunk tevékenykedni és szolgáltatni. Fotogrammetriai munkáinkhoz rendelkezésünkre áll 2 drón és a feldolgozáshoz szükséges szoftverek, melyekkel már számos projekt megvalósulásához járultunk hozzá.


Főbb kutatási programok

 • Középkori egyházrégészeti emlékek topográfiai kutatása, adatbázis létrehozása
 • Elpusztult középkori egyházi emlékek régészeti topográfiai kutatása
 • Pálos kolostorok régészeti emlékeinek kutatása
 • IOVIA – római-kori város topográfiai kutatása, geofizikai felmérése, terepmodell készítése, régészeti feltárások előkészítése
 • Esztergom régészeti topográfiájának modern feldolgozása
 • Az esztergomi várhegy régészeti és építészettörténeti dokumentációjának térinformatikai feldolgozása
 • Gerecse program – komplex régészeti topográfiai program
 • Bajna lelőhelyeinek roncsolásmentes régészeti kutatása
 • A szíriai tengerparti régió középkori településhálózatának topográfiai kutatása, feldolgozás
 • Irak – Kurdisztán, Dwin várának és környezetének felmérése
 • Róma – Ostia, Ostia Forum Project részeként geofizikai és Fotó 3D felmérés
 • Régészeti leletek nagytömegű digitalizálása, alakfelismerés