Idén is online rendeztük meg a Kazinczy-versenyt

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2021. május 14-én immáron 7. alkalommal rendezte meg esztergomi képzési helyén a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét.

Míg a zsűri tagjai a Iohanneum dísztermében értékelték a versenyzőket, addig az indulók online módon jelntkeztek be.

A versenyen a hazai és a határon túli pedagógusképző, hittudományi és jogtudományi főiskolák és egyetemek azon közel negyven hallgatója vett részt, akik a helyi fordulókon a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyzőket elsőként a rendezvény fő szervezője és házigazdája, Juhász Márta tanszékvezető asszony köszöntötte a Microsoft Teams felületén élőben. Nemesi Attila László tanulmányi dékánhelyettes kiemelte, hogy a versenyzőknek szükségük van a verseny során a tanultakra, a gyakorlatra és a pillanat megragadására is, hiszen nincs két ember, aki egyformán olvasná fel ugyanazt az esszét.

A szakemberekből álló rangos zsűri a szabadon választott és a kötelező szövegek értő előadása nyomán 11 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet. Bóna Judit, a zsűri elnöke megköszönte, hogy a pandémiás helyzet ellenére ilyen sokan jelentkeztek a megmérettetésre.

A verseny győztese Gál Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatója lett, akinek felkészítő tanára dr. Békésiné dr. Fejes Katalin.

A zsűri elnöke:
Dr. Bóna Judit egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

A zsűri tagjai:

  • Dr. Havas Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest) 
  • Murányi Sarolta magyar tanár, doktorandusz
  • Dr. Nemesi Attila László (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
  • Némethné Dr. Varga Andrea (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) 
  • Sturcz Attila (logopédus, magántanár)
  • Dr. Szabó Elődné Dr. Molnár Ildikó (Kazinczy-díjas beszédtanár) 
Kazinczy-érmet nyertek:

Gál Erzsébet, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Felkészítő tanára: Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin

Ambrus Gyöngy, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Felkészítő tanára: Dr. Pölcz Ádám, egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes

Magyar Boglárka, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Felkészítő tanára: Jankovics Julianna, oktató

Kaltenecker Evelin, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
Felkészítő tanára: Hegedűs Attila, Magyar Nyelvészeti Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens

Szeles Réka, Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Felkészítő tanára: Katona Edit, egyetemi tanár

Cap Júlia, Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Felkészítő tanára: Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet - főiskolai tanár

Boros Martina, Eszterházy Károly Egyetem GTK
Felkészítő tanára: Dr. Daróczi Gabriella adjunktus

Jenei Máté, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
Felkészítő tanára: Mgr. Anikó Tóth, PhD.

Szűcs Dominik, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Önállóan készült

Nagy Beatrix Réka, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
Felkészítő tanára: dr. Varga Zsuzsa, egyetemi tanársegéd

Tóth Viktória, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Felkészítő tanára: Dr. Vitéz Ferenc - Főiskolai docens