A Felsőoktatási törvény előírja a felsőoktatási intézmények hallgatói érdekképviseletét.

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a szabályozás értelmében minden beiratkozott hallgató tagja a Hallgatói Önkormányzatnak (röviden HÖK), aminek évente megválasztásra kerülő végrehajtó testülete a Hallgatói Önkormányzat elnöksége.

A PPKE karain működő Hallgatói Önkormányzatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat fogja egybe. Az EHÖK képviseli az Egyetem hallgatóit a külvilág felé, többek között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján (HÖOK).

Szolgáltatások

A Hallgatói Önkormányzat irodája nyitvatartási időben fogadja a hallgatókat.
Segítünk a szabályzatokban való eligazodásban, tervezett rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Itt érhetőek el a HÖK elnökségének és bizottságainak tagjai is.


Kapcsolat:


Elnök: Hollós Balázs


Email: hok.titkarsag@btk.ppke.hu
Iroda: Danubianum 610


Nyitva tartás:
Kedden: 13:00-tól - 15:30-ig
Pénteken: 14:15-től – 16:00-ig.


Tanítási szünetekben az ügyfélfogadás szünetel.


Hallgatói referens: Movik Zsuzsanna movik.zsuzsa@btk.ppke.hu


Iroda:Sophianum 005
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.


Itt van lehetőség a Szociális támogatásokkal, Tanulmányi ösztöndíjjal és az Intézményi Szakmai, Közéleti, vagy Tudományos Ösztöndíjjal (ISZTK) kapcsolatos ügyintézésre.


Nyitva tartás:
Hétfőtől – Csütörtökig:
9:00-12:00-ig és 13:00-15:00-ig
Pénteken:
9:00-13:30-ig

Honlap →