A Szakkollégium Képzési programja a Preambulumban megfogalmazott értékek és célok megfogalmazása. A Szakkollégium célkitűzéseinek szellemi és értékrendbeli alapköve a Nyugati Keresztény gondolkodás és kultúra.

A Szakkollégium XIII. Leó pápa munkásságának szellemiségében a politika és a társadalom viszonyában is a morált és a műveltséget tekinti alapvetésnek, valamint különös hangsúlyt fektet a közösségépítésre, a szolidaritásra és a kulturális párbeszédre. Elengedhetetlennek tekinti a judeo-keresztény és görög-római kultúra kimagasló szellemi eredményeinek beható ismeretét, a közélet, a közösség és társadalom formálása iránti felelősségérzetet, párbeszédre, vitára való nyitottságot, a vitában résztvevők kölcsönös tiszteletét, a tudományos kíváncsiságot és szakmai alázatot úgy a résztvevők szakmai karriere során, mint közösségi életében.

A Szakkollégium feladatának tekinti nem csupán a hallgató szakmai felkészítését és kompetenciái fejlesztését, de egyfajta tudományos és társadalmi etika közvetítését is, különös tekintettel a hallgatók későbbi önálló tudományos és közéleti tevékenységének szellemi megalapozására. Hisszük, hogy ez a szellemiség "megszabadítja és megvédi a hitet és az értelmet a tévedésektől, valamint sokrétű tudásra oktat". (Aeterni Patris, 1879)

A Szakkollégium célja, az egyetemi hallgatók felelős szellemi munkára való sarkallása és olyan aktívan használható naprakész tudás átadása a képzésen keresztül, melynek segítségével tanulmányaik után aktívan részt vehetnek a nemzet sorsának formálásban. A kurzusok során a hallgatók elméletileg és módszertanilag megalapozott, tényekre épülő, ugyanakkor a gyakorlatban hasznosítható tudást fognak megszerezni.