Kutatási projektek a Pázmány BTK-n

A magas szintű oktatás mellett a Pázmány BTK számára mindig is kiemelt szereppel rendelkezett a különböző kutatások ösztönzése és kutatócsoportok szervezése. Mind a bölcsészettudományok, mind pedig a társadalomtudományok területén összesen több, mint húsz kutatócsoporttal rendelkezik a Kar. A fent nevezett tudományterületeken végzett tudományos munka többek között érinti:

 • a régi magyarországi irodalmat
 • a magyar őstörténetet és régészetet 
 • a kora újkori történelmet
 • az angolszász populáris kultúrát
 • a fordítástudományt
 • a neveléstudományt
 • az újlatin nyelveket és kultúrákat
 • a reneszánsz tanulmányokat
 • az irodalomtudományt
 • a klasszika-filológiát és ar­che­o­ló­gi­át
 • a Pázmány-kutatást
 • az összehasonlító civilizációtörténetet
 • az ír tanulmányokat
 • a Közel-Kelet-kutatást 
 • a pszichológia különböző ágazatait
 • a kommunikáció- és médiatudományt
 • a nyelvtudományt

Kutatólaborok

A kutatócsoportok munkájának elősegítése érdekében az elmúlt években három tudományos laboratórium is kialakításra került:

 • Régészeti Térinformatikai Laboratórium mint a Régészettudományi Intézet kutatásait támogató labor
 • Csecsemővizsgáló Laboratórium, a Korai Fejlődés Kutatócsoport kutatóhelye
 • Pszichológiai Kutatólaboratórium, amely jelenleg az ELKH-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport infrastrukturális alapját biztosítja

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

2022-ben az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat három, Karunkhoz kötődő kutatócsoport támogatásáról határozott, amely kiemelt kutatócsoportok listája az alábbi:

 • ELKH-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport, vezetője Kovács Ilona
 • ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, vezetője Tusor Péter
 • ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, vezetője Hargittay Emil


A kari kutatócsoportok és laborok munkájának elengedhetetlen része a vállalkozó szellemű hallgatók bevonása, akik későbbi TDK dolgozataik alapjait és kutatói életpályájuk magvait is elvethetik e keretek között.