A Külügyi Bizottság pályázatot hirdet a PPKE BTK főállású oktatói és kutatói számára, hogy támogassa tudományos tevékenységüket, hozzájáruljon munkatársaink külföldi nemzetközi konferenciákon való előadásainak költségeihez, ösztönözze tudományos publikációik megjelentetését.

Kérjuk, hogy a pályázatokat az international.office@btk.ppke.hu e-mail címre legyenek szívesek elküldeni.

A Külügyi Bizottság irányelvei

A pályázathoz benyújtandó utazási kérvény