SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2024. ÁPRILIS 29. (HÉTFŐ) 23:59

A szakdolgozatról a TVSz 40. §, illetve a Bölcsészettudományi Kar kiegészítő és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 17. § rendelkezik.

A szakdolgozat benyújtása nem jelent automatikusan záróvizsgára való jelentkezést is! Záróvizsgára külön kell jelentkezni.

Szakdolgozat-benyújtás:

  • Csak az nyújthat be szakdolgozatot, aki a TVSz Kiegészítő és Átmeneti Rendelkezések 17. § alapján szakdolgozat nyilvántartólapot nyújtott be.*
    A szakdolgozat benyújtása a szakdolgozat Neptun rendszerbe történő feltöltésével valósul meg.
  • A szakdolgozatot PDF formátumban kell feltölteni. A feltöltendő fájl nevének tartalmaznia kell a hallgató nevét, a kar kódját és a témavezető nevét. Pl: Teszt Elek, BTK, Dr. Oktató Péter.
  • A határidő lejárta után a rendszer lezár, szakdolgozatok halasztott feltöltésére nincs lehetőség.

 

A szakdolgozat benyújtásával a hallgató visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a
szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke, valamint elkészítéséhez csak az abban
feltüntetett forrásokat és csak a feltüntetett mértékben használta, továbbá a dolgozatot
korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be – kivéve, ha jelen szabályzat kifejezetten
lehetővé teszi a többszöri benyújtást. (TVSZ 40. § (6)

Szakdolgozat csak abban az esetben fogadható be érvényesen, amennyiben a
témavezető a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozott a szakdolgozat befogadhatóságáról. (TVSZ 40. § (7)

A szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerben:
Tanulmányok – Szakdolgozat/Szakdolgozat-jelentkezés/Szakdolgozat feltöltése gomb. (A Szakdolgozat feltöltése gomb akkor válik aktívvá, ha a témavezető az OWEB felületen a Végleges beadás támogatás oszlopot „Támogatott”-ra állítja.) Megnyomása után meg kell adni a szakdolgozat címét, majd a Fájl feltöltése gombbal kiválasztani a megfelelő állományt a saját gépről. A Fájlok mentése gomb után visszajelző üzenet jelzi, ha a feltöltés sikeres volt. Ha van feltöltött szakdolgozat, a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik és megtekinthető a dokumentum. Hallgatói webről nem törölhető a feltöltött szakdolgozat.

*A Kari Tanács 2009-ben megszüntette a Kar minden szakára és hallgatójára vonatkozó szakdolgozati címbejelentési határidőt. A KARI határidő eltörlésétől függetlenül az egyes szakok továbbra is előírhatnak belső címbejelentési határidőket saját hallgatóik számára. A szak adminisztrációjának a feladata ezek ellenőrzése és szükség esetén szankcionálása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a hallgató a szak által előírt időpontnál később adta le címbejelentőjét, akkor a szaknak jogában áll megtagadni a szakdolgozat benyújtásához szükséges témavezetői nyilatkozatot.

 

Záróvizsgára történő jelentkezés a 2023/24. tanév II. félév

Záróvizsgára jelentkezési időszak: 2024. május 8. szerda 9.00-től -
2024. május 15. szerda 1200-ig

A záróvizsgára való jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

A záróvizsga-jelentkezés lépései:
I. Tételkiírás, a 'Záróvizsga díja második jelentkezéstől' nevű díj befizetése, még a záróvizsgára való jelentkezés előtt. (Ez a pont csak a záróvizsgára nem első alkalommal jelentkező hallgatókra vonatkozik!)

II. JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA

A záróvizsga tárgy felvételét azon hallgatóink számára engedélyezi majd a Neptun rendszer, akik:
a) záróvizsgájukat már korábban sikertelenül megkísérelték (a Neptun rendszerben 'záróvizsgázó' státuszúak), és a záróvizsga-díjat befizették;

b) első alkalommal jelentkeznek záróvizsgára és
*abszolutóriummal rendelkeznek vagy utolsó félévesek, ÉS
*védésre alkalmas szakdolgozatukat/ diplomamunkájukat leadták a Tanulmányi Osztályon (az adott félév szakdolgozat-leadási határidejéig, vagy korábbi félévben).

A záróvizsga tárgyat a Neptun rendszerben lehet felvenni a következő módon:
Az Ügyintézés menüpont Záróvizsgák alpontja alatt ki kell választani az adott záróvizsga-időszakot. Az időszak végén található „+" jelre kattintva a felugró ablakban a Jelentkezés módosítása/Bővebb gomb segítségével lehet eljutni az adott záróvizsga-időszak tárgyhoz. A felvenni kívánt záróvizsga tárgy sorában lévő jelölőnégyzetbe kell betenni a pipát, majd a Mentés gombra kattintva megtörténik a tárgyjelentkezés. (A rendszer visszajelző üzenetet ad a sikeres jelentkezésről.) A Vissza gomb segítségével lehet visszajutni a záróvizsga-időszak felülethez, ahol a „Jelentkezett" oszlopban zöld pipa jelzi a jelentkezést.

A záróvizsga-jelentkezési időszak alatt a hallgatók szabadon lejelentkezhetnek a záróvizsgáról.

 

1. TÉTEL KIÍRÁSA, VIZSGADÍJ BEFIZETÉSE

Ez a pont csak azokra vonatkozik, akik az adott záróvizsgát már korábban felvették és nem teljesítették!
A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint a második tárgyfelvételtől tett záróvizsga esetén a hallgató köteles megtéríteni a vizsgabizottság tagjainak költségét. Ennek értelmében csak akkor tud záróvizsgára jelentkezni, ha a mindenkori szolgáltatási díjat a Neptun rendszeren keresztül bankkártyával befizette. A vizsgadíj befizetését kizárólag a Neptun rendszeren keresztül történő bankkártyás teljesítéssel tudjuk elfogadni. Csekken, vagy banki átutalással NEM LEHETSÉGES a vizsgadíj befizetése.


A záróvizsga-díj befizetésének lépései a Neptun rendszerben:

A./ Tétel kiírása
A záróvizsgákra vonatkozó díjtételek kiírása a jelentkezés (tárgyfelvétel) előtt lehetséges, a következő módon:
1. A Neptun rendszerben válassza ki a Pénzügyek menü Befizetés pontját.
2. Kattintson a Tétel kiírás gombra, majd a fizetési jogcímek közül válassza ki a Szolgáltatási jogcímet a legördülő menüből.
3. A félévek mezőben a „Záróvizsga időszak" legördülőt kell választani, a Szolgáltatás típusa legördülő menüből válassza ki a Záróvizsga díja második jelentkezéstől nevű díjtételt.
4. A Tétel létrehozása gomb megnyomásával a tétel kiírásra kerül.

B./ Tétel befizetése
A tételek a kiírást követően azonnal befizethetők. A befizetés a jelentkezési időszak végéig bármikor teljesíthető, azonban záróvizsgára jelentkezni csak akkor tud a hallgató, ha fizetési kötelezettségét teljesítette. A befizetés lépései:
1. A Neptun rendszerben válassza ki a Pénzügyek menü Befizetés menüpontját.
2. A Státusz legördülő menüből válassza ki az Aktív típust. A Listázás gomb megnyomása után tekintheti meg befizetendő kiírt tételeit.
3. A tételek mellett található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki azt a kiírt tételt, amelyet be szeretne fizetni, majd kattintson a jobb alsó sarokban található Befizet gombra.
4. A bankkártyás fizetési mód jóváhagyása után megjelenik az OTP Bank internetes fizetőoldala, ahol a bankkártya adatainak megadása után teljesítheti tételét.

C./Jelentkezés záróvizsgára a II. bekezdés szerint.

Felhívjuk a 2023/24. II. félévében aktív státuszú és záróvizsgára jelentkező hallgatók figyelmét, amennyiben a záróvizsgát megelőző harmadik napon nem állítható ki az abszolutóriumuk, a záróvizsga-előadó a határidőt követő munkanapon törli a záróvizsga-jelentkezésüket.

A záróvizsga-jelentkezési időszak lezárását követően a tanszékek osztják be záróvizsgára a hallgatókat. A beosztás várhatóan 2024. május 17-től lesz látható a Neptun rendszerben.

Bővebb információ: TVSz 41.§, BTK Kari kiegészítő rendelkezések: 18. §.

A záróvizsga-jelentkezés Neptunon keresztül, elektronikusan történik. 

 


2023/24. tanév II. félév (határidők)

Szakdolgozat-leadás határideje: 2024. április 29. hétfő 23:59.

Záróvizsga-jelentkezés határideje: 2024. május 15. szerda 12:00.

 

Budapest, 2024. március 21.
Tanulmányi Osztály