A Stephaneum Szakkollégium szellemi műhely, amely a Kar és az Egyetem tevékenységét szolgálja, és képességei szerint részt vesz egyetemes magyar kultúránk tevékeny alakításában. A Szakkollégium arra törekszik, hogy keresztény kiművelt emberfőket képezzen a hazai tudományos, kulturális közélet számára.

A szakkollégium egyben diákotthon, amely elsősorban a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatói közül toboroz tagokat, de működése nyitott, a PPKE más karainak, illetve más felsőoktatási intézményeknek a hallgatói is jelentkezhetnek. Az intézmény, mint a PPKE BTK autonóm szervezeti egysége a dékán közvetlen irányítása alá tartozik.

A Stephaneum Szakkollégium vezetője
Kovács Ákos DLA, PhD
egyetemi docens
kovacs.akos@btk.ppke.hu 

Hivatalvezető
Dornics Szilvia
e-mail: szakkollegium@btk.ppke.hu 
telefon: +36 20 319 2487