Az Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítványának pályázata

Az MTA Amerikában dolgozó Külső Tagjai által alapított Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítványa (AMAAL) az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával AMAAL PhD hallgatói konferencia részvételi ösztöndíjat, AMAAL posztdoktori konferencia részvételi ösztöndíjat, valamint Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítvány Fiatal Kutatói Díjat hirdetett meg.

- AMAAL PhD hallgatói konferencia részvételi ösztöndíj:

A program célja a doktori iskolában tanuló, tudományos kutatómunkában aktívan tevékenykedő hallgatók számára ösztöndíj biztosítása a hallgató szakmai területén, az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett konferencián történő részvétel támogatására, a részvételi és utazási költségek részleges fedezésével. Évente két díjazott részesül egyenként 620.000 forint támogatásban.

- AMAAL posztdoktori konferencia részvételi ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja a PhD fokozattal rendelkező, kutatómunkában aktívan tevékenykedő posztdoktori képzésben dolgozó, előrehaladott és önálló eredményekkel rendelkező fiatal kutatók szakmai területén az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett konferencián történő részvétel támogatása, a részvételi és utazási költségek részleges fedezésével. Az AMAT személyenként 620.000 forinttal járul hozzá az utazási költségekhez. A pályázatban minden fiatal (35 évig) kutató a tudomány bármely ágazatából részt vehet, amennyiben a Kárpát–Pannon-medencében él és dolgozik.

- Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítvány Fiatal Kutatói Díj:

Az elismerést a kiemelkedően sikeres tudományos munkát végző, 40 évnél fiatalabb kutatók kaphatják meg. A díj egyenkénti összege 600.000 Forint, amelyet a díjazott szakmai fejlődésére és kutatásának támogatására használhat fel.

A támogatási lehetőségekre a pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az AMAAL Kuratórium elnökének, Prof. Tigyi Gábornak, a gtigyi@me.com e-mail címre.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 15.

Pályázati felhívás

 

Archív pályázati felhívások

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 2021

Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021.