A 37. OTDK központi felhívása és mellékletei itt érhetők el.

AZ ORSZÁGOS SZEKCIÓK FELHÍVÁSAI 
  • A 37. OTDK Humán Tudományi Szekciójának felhívása és mellékletei ide kattintva érhetőek el
  • A 37. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának felhívása és mellékletei ide kattintva érhetőek el
  • A 37. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának felhívása és mellékletei ide kattintva érhetőek el
  • A 37. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának felhívása és mellékletei ide kattintva érhetőek el
  • A 37. OTDK további szekcióinak felhívásai és mellékletei ide kattintva érhetőek el

 


A 37. OTDK KÖZPONTI FELHÍVÁSÁNAK KIVONATA

"Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökének fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2025 tavaszára meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (37. OTDK).


A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.


Az OTDT a 37. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, beleértve a Magyarországon tanuló nemzetközi diákokat is, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 37. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja

A 37. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2023–2025-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.


Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.


2. számú melléklet

2. Részvételi feltételek


A nevezés feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője megfeleljen a központi felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott feltételeknek.
A 37. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a 36. OTDK nevezési időszakát követő és a 37. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi TDK-konferencia) idején
• osztatlan,
• BA/BSc,
• MA/MSc,
• BProf (Bachelor of Profession) képzésben,
• felsőoktatási szakképzésben
vettek részt, és megfelelnek a központi felhívásban és a megpályázott szekció felhívásában foglalt valamennyi követelménynek. A 37. OTDK-ra nevezhetnek továbbá azok a középiskolások, akik megfelelnek a központi felhívásban és a mellékleteiben feltüntetett feltételeknek.


2.1. Tartalmi feltételek


• A képzési idő alatt, önképzési céllal készített diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás),
• amelyben a graduális képzésben elért tudományos eredmények szerepelnek,
• amelyet az intézményi TDK-konferencián
• 2023 tavasza és 2025 februárja között a magyarországi BA/BSc/MA/MSc/osztatlan képzésben résztvevők esetében legkésőbb az abszolutórium2 megszerzésének félévében, a határon túli képzésekben kvalifikáltak a 36. OTDK nevezési időszakát követő delegáló konferenciákon (ETDK,
EMTE és PKE konferenciák, FTDK, KTDK, VMTDK), a felsőoktatási szakképzésben résztvevők esetében a záróvizsgát megelőzően,
• a szerző(k) személyesen bemutatott (bemutattak),
• és ott a zsűri javasolta a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatását.

A 37. OTDK-ra csak az a pályamunka nevezhető, amely és amelynek valamennyi szerzője megfelel a jelen melléklet 2. pontjában rögzített valamennyi követelménynek.A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

Nem nyújthatók be az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA/MSc képzésben résztvevők esetében szakdolgozatok/diplomamunkák és a doktori képzésben résztvevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái, tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.

Azon hallgatók, akik már rendelkeznek mesterképzés/osztatlan képzés keretében szerzett végzettséggel, és az intézményi TDK-konferencia időpontjában doktori képzésben is részt vettek, vagy már korábban doktori fokozatot szereztek, a doktori kutatásuk témájával azonos témájú pályamunkával nem vehetnek részt a 37. OTDK-n. A doktori kutatás témájáról ezen hallgatóknak a 37. OTDK-ra történő nevezésük során nyilatkozniuk kell.

A 37. OTDK-ra nevezett pályamunkának tartalmilag azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel készítője/készítői az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerzett (szereztek) az OTDK-n történő részvételre.

A mesterséges intelligencia használatáról a kutatásban és a pályamunka megírásában a tudományterületi szekciók saját felhívásukban rendelkeznek. Az OTDT felhívja továbbá a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a benevezett pályamunkák plágiumkereső szoftverrel ellenőrzésre kerülnek. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat – a nevező intézmény egyidejű értesítésével – az OTDT kizárja.
Egy pályamunka OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető. A szakmai bizottságok és a szekciók rendezői a nevezések ellenőrzésekor megvizsgálják az egy szerző által nevezett több pályamunka közötti eltérést, és amennyiben lényegi és jelentős egyezést találnak, a szerző valamennyi pályamunkája kizárásra kerül.

A 37. OTDK-ra titkosított pályamunka nem nevezhető!"