A 36. OTDK központi felhívása és mellékletei itt érhetők el.

AZ ORSZÁGOS SZEKCIÓK FELHÍVÁSAI 


További részletek rövidesen, kérem térjen vissza később!


A 36. OTDK FELHÍVÁSÁNAK KIVONATA

Központi felhívás:

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2023 tavaszára meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (36. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 36. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 36. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.


Az OTDK célja

A 36. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2021–2023-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.


2. számú melléklet

2. Részvételi feltételek

A nevezés feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője megfeleljen a központi felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott feltételeknek.

A 36. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a 35. OTDK nevezési időszakát követő és a 36. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi TDK-konferencia) idején

  • osztatlan,
  • BA/BSc,
  • MA/MSc,
  • BProf (Bachelor of Profession) képzésben;
  • felsőoktatási szakképzésben

vettek részt [1], és megfelelnek a központi felhívásban és a megpályázott szekció felhívásában foglalt valamennyi követelménynek. A 36. OTDK-ra nevezhetnek továbbá azok a középiskolások, akik megfelelnek a közpinti felhívásban és a mellékleteiben feltüntetett feltételeknek.


2.1. Tartalmi feltételek

A képzési idő alatt, önképzési céllal készített diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás),

  • amelyet az intézményi TDK-konferencián
  • 2021 tavasza és 2023 februárja között a magyarországi MA/MSc/osztatlan képzésben tanulók esetében az abszolutóriumot megelőzően, a magyarországi BA/BSc képzésben résztvevők esetében legkésőbb az abszolutórium [2] megszerzésének félévében, a határon túli képzésekben kvalifikáltak a 35. OTDK nevezési időszakát követő delegáló konferenciákon (ETDK-k, FTDK, KTDK, VMTDK), a felsőoktatási szakképzésben részt vevők esetében a záróvizsgát megelőzően,
  • a szerző(k) személyesen bemutatott (bemutattak),
  • és ott a zsűri javasolta a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatását.


Nem nyújthatók be az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA/MSc képzésben részt vevők esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal tartalmilag megegyező dolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái, tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.

A 36. OTDK-ra nevezett pályamunkának tartalmilag azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel készítője/készítői az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerzett (szereztek) az OTDK-n történő

részvételre. Az OTDT külön felhívja a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgálja meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

Egy pályamunka egy OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető. A szakmai bizottságok és a szekciók rendezői a nevezések ellenőrzésekor megvizsgálják az egy szerző által nevezett több pályamunka közötti eltérést, és amennyiben lényegi és jelentőst egyezést találnak, a szerző valamennyi pályamunkája kizárásra kerül.

 

Felkészülés a TDK-ra – Online előadások