Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT)


elnök: Prof. Dr. habil. Kőszeghy Miklós
egyetemi tanár, az Ókortörténeti Tanszék vezetője
tudományos és kutatási dékánhelyettes
e-mail: koszeghy.miklos@btk.ppke.hu


1. Kari Humán Tudományi Szekció


elnök: Dr. Osztroluczky Sarolta
egyetemi adjunktus, a Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktatója
e-mail: osztroluczky.sarolta@btk.ppke.hu

    Intézeti/tanszéki felelősök:


2. Kari Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció


elnök: Dr. Matuszka Balázs
egyetemi docens, a Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék oktatója
e-mail: matuszka.balazs@btk.ppke.hu


3. Kari Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció


elnök: Fodor Richárd
tanársegéd, a Tanárképző Tanszék oktatója
e-mail: fodor.richard@btk.ppke.hu


4. Kari Társadalomtudományi Szekció


elnök: Dr. Kisdi Barbara
egyetemi docens, a Társadalomkutatási Tanszék oktatója
e-mail: kisdi.barbara@btk.ppke.hu

    Intézeti felelősök:


5. Kari TDK-titkár


Dr. Fejes János

tudományszervezési csoportvezető (Tudományszervezési Osztály)
Sophianum 006
e-mail: tdk@btk.ppke.hu