Magyar Tudományos Művek Tára

Az Egyetem központi MTMT-honlapja →


ISMERTETŐ

Részletesebb ismertető és útmutató a központi honlapon található.

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a formálisan megjelent publikációk és a hivatkozások bibliográfiai adatai. A művészeti területeken az alkotások adatai.

A tételeken intézményi hozzárendeléssel kell jelölni, hogy mely művek tartoznak "... a foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott, a munkáltatónak átadott és nyilvánosságra hozott [...] tudományos művek" közé (intézményi hozzárendeléssel fel kell tüntetni, melyik publikációk kerülnek be az intémzényi adattartományba) (1994. évi XL. tv. 2015-ös módosítása).

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

REGISZTRÁCIÓ:

  • Új személyek regisztrációja: közvetlenül az MTMT honlapjáról.
  • A Karra belépő, MTMT-azonosítóval már rendelkező, új munkavállaló intézményi regisztrációja

    Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól szíveskedjen kérni felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé. Az Egyetemhez fűződő kutatói munka publikációs eredményeinek nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.


Részletesebb ismertető és útmutató a központi honlapon található.