Az egyetemi könyvtárak feladata minden korban az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges szakirodalom összegyűjtése, feltárása és a szolgáltatása volt. Ma sincs ez másképp, a digitális korban is a tanulmányok és a kutatómunka támogatása az elsődleges cél, a mai kor igényeinek megfelelő valós és virtuális információs tér megteremtésével.

A korszerű bibliotheca intézménye hagyományos és elektronikus gyűjteményt párhuzamosan épít, külső tartalomszolgáltatásokat csatol be, széleskörű együttműködést folytat más partnerintézményekkel, hozzáférhetővé teszi az új eredményekért versengő friss tudományos publikációkat és a kulturális örökség dokumentumait, miközben egyénileg is motiválja olvasóit: szakszerű segítséget nyújt az irodalomkutatáshoz, az adatbázisok használatához; a helyi, hazai és nemzetközi könyvtári rendszerben való eligazodáshoz.

A PPKE BTK Könyvtára egyházi fenntartású, korlátozottan nyilvános felsőoktatási könyvtár, mely az intézmény küldetésének beteljesülését, a színvonalas oktatást, a hallgatók és kutatók eredményességét kívánja támogatni saját eszközrendszerével és szolgáltatásaival.

Várakozással tekintünk a tervezett egyetemi campus megépülésére, melynek keretében egy leendő, katolikus egyetemi könyvtár is létesülhet.  Több év is eltelik az oktatási helyszínek megállapodásáig, addig átmeneti megoldások szerint változhat a gyűjtemények használata és a helyi szolgáltatások biztosítása.

Jelentős teljes szövegű adatbázis-választék áll rendelkezésre az Egyetemen oktatott és kutatott tudományterületek ágazatainak lefedésére, az online források intézményen belül és távolról is folyamatosan elérhetők. Számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat is érkezik.  Partnerkönyvtárak bevonásával egészítjük ki a könyvtári ellátást, a kutatási lehetőségek körét tovább szélesítve a hazai és nemzetközi könyvtári hálózat adta lehetőségek kiaknázásával.

Saját állományunkból átmenetileg válogatott gyűjtemény érhető el a Sophianum épületben kialakított kölcsönzőből. Egyes intézetekben kézkönyvtárak, kisebb-nagyobb szakgyűjtemények létesültek, hallgatók számára ezek használata korlátozott.

Az aktuálisan használható gyűjteményekről, az olvasószolgálat elérhetőségéről a Nyitvatartás menüpontban tájékoztatjuk felhasználóinkat.

Munkatársaink az intézményben folytatott tudományos kutatások előmenetelét többféle módon segítik. Szakszerűen gondozzák az intézmény tevékenységét is reprezentáló oktatói-kutatói bibliográfiákat a Magyar Tudományos Művek Tárában, és egyéb kutatástámogatási tevékenységgel járulnak hozzá a tudományos eredmények láthatóságának növeléséhez, a tudományos publikálás nyílt hozzáférésű (Open Access) gyakorlatának elterjesztéséhez.


PARTNERKÖNYVTÁRAK

Egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően hallgatóink és oktatóink az alábbi budapesti könyvtárak szolgáltatásait ingyenesen, az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen vehetik igénybe:

 
FŐ GYŰJTŐKÖRI SZAKTERÜLETEINK

Bölcsészettudományok: filozófia, vallástudomány, klasszika-filológia, történelem, régészet, művészettörténet, magyar és idegen nyelvű irodalom, irodalomtudomány és nyelvészet (főként angol, német, francia, olasz, spanyol, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák). 

Társadalomtudományok: szociológia, kommunikáció, pszichológia, pedagógia.


Dokumentumok