Szakdolgozatok – betekintési lehetőség
HAGYOMÁNYOS, BEKÖTÖTT DOLGOZATOK

A Karon készült papír-alapú szakdolgozatok jelenleg nem érhetők el.

A karunkon készült szakdolgozatok 2017. évvel bezárólag hagyományos formában, bekötve, papír-alapú dokumentumként kerültek a Könyvtárhoz.

A hagyományos dolgozatok adatai kereshetők a könyvtár katalógusában (lásd hozzá a Katalógus menüpontot), azonban maguk a dokumentumok előreláthatóan hosszabb ideig nem lesznek hozzáférhetők.SZAKDOLGOZATOK ELEKTRONIKUS GYŰJTEMÉNYE

2018-tól a Karon sikeresen megvédett szakdolgozatok archiválása elektronikus formában történik.

Az elektronikus szakdolgozatokat kizárólag az egyetemi helyszíneken van lehetőség megtekinteni kijelölt terminálokról.

A terminálok másolásvédelemmel vannak ellátva.

A BTK hallgatói a PPKE Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) könyvtárában tekinthetik meg a saját karon keletkezett szakdolgozatokat.
 
A BTK-ról érkezőktől kérjük a következőket:

1. A BTK-s hallgató előzetesen írjon levelet a konyvtar@jak.ppke.hu címre.

2. A levélben - a JÁK olvasótermének nyitvatartási idején belül - jelöljön meg időpontot, amikor a helyszínre jönne.

3. Ebben az esetben a JÁK könyvtárosai a BTK-s hallgatónak 20 percig fenntartják a dolgozat megtekintésének beállításait.

4. Az alább megadott, letölthető táblázatos listából lehet kiválasztani a BTK-dolgozatot.

5. A dolgozat kilenc jegyű azonosítóját, valamint a Szerző és  Cím adatokat, szintén adják meg a levélben, előzetesen ezeket is kérjük elküldeni a konyvtar@jak.ppke.hu címre.

Az következő adatokról van szó, egy példa:
[azonosító]  [a dolgozat szerzőjének neve] [a dolgozat címe]
599000222 -   Dobó Tünde: Média a médiában

6.  A levél végén, a kérelmezőt kérjük, hogy írja alá a teljes nevét, Neptun-kódját.

Információk:


A dolgozatok megtekintésének helyszíne:

PPKE Jog- és Államtudományi Kar, Szentkirályi u. 28-30., I. em. Könyvtár, nyitvatartási időben

Nyitvatartás →

A megtekintést az olvasóteremben kérje a könyvtárostól!

Az elektronikus szakdolgozatok csak olvashatók, azokról elektronikus eszközzel másolat, felvétel nem készíthető, fényképezőgéppel, telefonnal sem!