A PPKE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara 2017. május 5-én immáron 3. alkalommal rendezte meg esztergomi képzési helyén a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét.

A döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehettek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A szakemberekből álló rangos zsűri a szabadon választott és a kötelező szövegek értő előadása nyomán 11 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet. A verseny győztese Márta Renátó ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatója lett.

A zsűri elnöke:

Dr. Bóna Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest)

A zsűri tagjai:

Dr. Bauko János (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)

Dr. Havas Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

Dr. Merényi Hajnalka (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest)

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)

Dr. Szabó Elődné Dr. Molnár Ildikó (Kazinczy-díjas beszédtanár)

Vakula Tímea (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest)

A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

A versenyszabályoknak megfelelően a délelőtt folyamán, a szabadon választott szövegek felolvasására került sor, válogatni elsősorban a 2021. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből lehet. Délután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveg hangzott el, a felkészülésre a versenyzők 20 percet kaptak.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai a jó szövegértés, a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő értő tolmácsolás, a jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok tiszta ejtése, a helyes hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, valamint a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása.

A zsűri elnöke a verseny értékelésekor kiemelte a változatos szövegválasztást, a klasszikus írók mellett a modern szerzők megjelenését, az értő és értető előadásmódot, dicsérte a döntően tiszta artikulációt, a hallgatók eseményhez illő megjelenését, majd néhány visszatérő hangsúlyozási és dallamformálási hibára hívta fel a versenyzők figyelmét.

Örvendetes és bizakodásra okot adó tény, hogy a verseny népszerűsége a 45 év alatt töretlen, idén is 34 versenyző mérte össze tudását – közülük hatan az országhatáron túlról –, és örülhetett az értékes ajándékoknak.

Kazinczy-díjasok:

Márta Renátó, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Felkészítő tanára: Szurmik Zoltán

Kanyó Fruzsina, Újvidéki Egyetem, Szerbia
Felkészítő tanára: Katona Edit

D. Nagy Gábor Bence, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Felkészítő tanára: B. Fejes Katalin

Csuvarszki Nóra, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Felkészítő tanára: Pölcz Ádám

Végső Sára, Kaposvári Egyetem
Felkészítő tanára: Dr. Laczkó Mária

Juhász Dóra, Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola
Felkészítő tanára: Dr. Bóna Judit

Martus Dorina, Szegedi Tudományegyetem BTK
Felkészítő tanára: B. Fejes Katalin

Csölle Stefánia Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Felkészítő tanárok: Dr. Bauko János

Mészáros Éva Katalin Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ
Felkészítő tanára: Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya

Szabó Lívia Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Felkészítő tanára:Szemánné Deme Andrea

Reéb Zsófia ELTE Természettudományi Kar


Különdíjban részesültek:

Esztergom Város különdíját kapja: 
Szanyó Veronika Kaposvári Egyetem
Felkészítő tanára: Dr. Laczkó Mária

A Magyar Suzuki Zrt. különdíját kapja:
Borszuk Adrienn ELTE Bölcsészettudományi Kar
Felkészítő tanára: Dr. Markó Alexandra


A rendezvény támogatói:
Anyanyelvápolók Szövetsége
Esztergom Város Önkormányzata
Magyar Suzuki Zrt.