A minőségbiztosítás rendszere a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Minőségbiztosítási Szabályzatában meghatározott minőségbiztosítási rendszerhez illeszkedve a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon Minőségbiztosítási Bizottság koordinálja a minőségbiztosítási tevékenységet. A Bizottság elnöke a mindenkori tudományos dékánhelyettes. A Bizottság tagja hivatalból az Oktatáskoordinációs Osztály akkreditációs referensi feladatokat ellátó munkatársa, a Kari Tanács által megválasztott két oktató, illetve a Hallgatói Önkormányzat delegáltja. A Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:

a) a minőségbiztosítással kapcsolatos kari szintű feladatok ellátásában való közreműködés, együttműködve az egyetemi Minőségbiztosítási Bizottsággal;
b) a minőségbiztosítási tevékenység kari szintű koordinálása;
c) részvétel az egyetemi szintű minőségbiztosítási feladatok ellátásában és koordinálásában;
d) minőségbiztosítási kérdésekben intézkedési javaslattétel a Kari Tanácsnak vagy a dékánnak;
e) a minőségirányítás körébe tartozó kezdeményezések a Kar szervezeti egységeinél, illetőleg a hozzá érkezett javaslatok megtárgyalása és a dékán vagy a Kari Tanács elé terjesztése;
f) a minőségügyre vonatkozó határozatok végrehajtásának ellenőrzése;
g) éves munkaterv készítése, bemutatása a Kari Tanácsnak;
h) éves beszámoló készítése a Kari Tanács számára;
i) mindazon feladatok ellátása, amit Egyetemi vagy Kari szintű szabályzat, illetve a Kari Tanács a Bizottság feladatkörébe utal.

A Bizottság tagjai a fentiek alapján:

Dr. Nemesi Attila László egyetemi docens, tanulmányi dékánhelyettes
Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens
Dr. Türk Attila egyetemi docens
Ulakcsai Gábor, az Oktatáskoordinációs Osztály vezetője
Velez Vilmos, a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

A Bizottság titkársági feladatait a Dékáni Hivatal látja el.

Elérhetőség:

dekani.hivatal@btk.ppke.hu

+3612353030 /1050

 

 

A Minőségbiztosítási Bizottság 2021/22. évi beszámolója

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Minőségpolitikája

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar minőségcéljai