50. alkalommal került sor a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyére.

Büszkék vagyunk arra, hogy idén is a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara látta vendégül a versenyzőket, és bonyolította le a megmérettetést az esztergomi képzési helyszínen.

A versenyen a hazai és a határon túli pedagógusképző, hittudományi és jogtudományi főiskolák és egyetemek több mint negyven hallgatója vett részt, akik a helyi fordulókon a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyzőket elsőként a rendezvény főszervezője és házigazdája, Juhász Márta tanszékvezető asszony köszöntötte. Nemesi Attila László tanulmányi dékánhelyettes kiemelte, hogy két év online verseny után, milyen öröm, hogy végre ismét személyes formában kerülhetett sor a versenyre.

A szakemberekből álló rangos zsűri a szabadon választott és a kötelező szövegek értő előadása nyomán 14 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet. A jubileumi év alkalmából két pázmányos különdíjat is átadott Bóna Judit, a zsűri elnöke.

A verseny győztese Eőry Viktória, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának hallgatója lett, akinek felkészítő tanára Móricz Éva egyetemi óraadó oktató.

A zsűri elnöke: Dr. Bóna Judit egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

A zsűri tagjai: Dr. Gloviczki Zoltán (Apor Vilmos Katolikus Főiskola), Dr. Havas Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest), Murányi Sarolta magyartanár, doktorandusz, Dr. Nemesi Attila László (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar), Dr. Varga Andrea (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar), Sturcz Attila (logopédus, magántanár)


Kazinczy-
érmet nyertek:

 • Eőry Viktória, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
  Felkészítő tanára: Móricz Éva, egyetemi óraadó oktató
 • Hamar Dávid, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
  Felkészítő tanára: Tóth Erzsébet
 • Pintér Stefánia, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
  Felkészítő tanára: Sütő Csaba András, egyetemi tanársegéd
 • Barta Gábor, Károli Gáspár Református Egyetem BTK
  Felkészítő tanára: Dr. Sólyom Réka, egyetemi docens
 • Kővári Dorottya, ELTE SEK Szombathely BDPK
  Felkészítő tanára: Dr. Czetter Ibolya, főiskolai tanár
 • Gyurik Zita, SZTE ÁJK
  Felkészítő tanára: Békésiné dr. Fejes Katalin
 • Tar Viktória, Magyar Agrár - és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Pedagógiai Kar
  Felkészítő tanára: Dr. Szili Katalin
 • Kovács Dóra, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
  Felkészítő tanára: Dr. Pölcz Ádám, egyetemi adjunktus
 • Klusovszki Kíra, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
  Felkészítő tanára: Dr. Jánk István egyetemi adjunktus
 • Szabó Dániel, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Felkészítő tanára: Prof. Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi tanár
 • Sulyok Boglárka, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
  Felkészítő tanára: Dr. Jánk István egyetemi adjunktus
 • Geiger Zoé, Szegedi Tudományegyetem BTK
  Felkészítő tanára: B. Fejes Katalin egyetemi magántanár
 • Szűcs Dóra, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógia Kar
  Felkészítő tanára: Dr. Havas Judit
 • Patócs Natasa Erzsébet, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
  Felkészítő tanára: N. Tóth Anikó - Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet munkatársa


Pázmány Kül
öndíjasok:

 • Bagi Bernadett, Szegedi Tudományegyetem JGYPKGYI
  Felkészítő tanára: Kelemen Márta
 • Szanyó Gábor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola Pedagógiai Kar
  Felkészítő tanára: Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet