A PPKE BTK megalakulásának ötéves évfordulóján alapította a Pázmány Péter Emlékérmet. Az Egyetemünk névadójának tiszteletére minden évben megrendezett Pázmány Napon Karunk ünnepélyes keretek között adja át a Pázmány Péter Emlékérmet az arra érdemes oktatójának és nem oktató munkatársának. 2000-től kezdődően évente ketten kapják meg: egy oktató és egy nem oktató munkatárs. A díj odaítélésének kritériumai: főállású munkaviszony, a munkájában, szakterületén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, az Egyetem szellemiségét tiszteletben tartó magatartás.

Pázmány Péter Emlékérmet vehettek át 1997-től

Pázmány Plakett, 2016

 • Ruben Mirzakhanyan (Rektor Örmény Állami Pedagógiai Egyetem rektora


Pázmány Plakett, 2015

 • Dr. Botos Máté
 • Dr. Domokos György


Pázmány Plakett, 2014

 • Dr. Pataky Ilona
 • Dr. Almási Zsolt


Pázmány Plakett, 2013

 • Ádám Anikó
 • Földváry Kinga
 • Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya


Pázmány Plakett, 2012

 • Csúcs Sándor
 • Maróth Miklós
 • M. Kiss Sándor


Pázmány Plakett, 2011

 • Nagy László
 • Surányi Balázs


Az egyetem 375. jubileumi éve alkalmából Pázmány Plakettet kaptak 2010-ben

 • Hegedűs Attila
 • J. Ujváry Zsuzsa
 • Major Balázs


2010

 • Kiczenko Judit, egyetemi docens
 • Kőhalmi Zoltán, karbantartó


2009

 • Martonyi Éva, egyetemi tanár
 • Daróczi Helga, akkreditációs referens


2008

 • Pintér Károly, egyetemi docens
 • Mogyorósi Júlia, tanulmányi előadó, Tanulmányi Osztály


2007

 • Jelenits István, c. egyetemi tanár
 • Klinger Csaba, informatikus, Informatikai Csoport


2006

 • Gáspári László, egyetemi docens
 • Beliczay István, osztályvezető, Műszaki Osztály


2005

 • Berényi István, egyetemi tanár
 • Pereszlényiné Mándity Mária, osztályvezető, Tanulmányi Osztály


2004

 • Käfer István, egyetemi docens, intézetvezető
 • Mirkné Bálint Ildikó, titkárnő, Filozófiai Intézet


2003

 • Hegedűs Attila, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 • Manninger Gábor, igazgató, Gazdasági és Műszaki Igazgatóság


2002

 • T. Erdélyi Ilona, egyetemi tanár
 • Esztó Péterné, vezető, Könyvtár


2001

 • Hargittay Emil, egyetemi tanár, intézetvezető
 • Károlyi M. Ágnes, osztályvezető, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya


2000

 • Zimányi Vera, egyetemi tanár
 • Ladányi Mária, könyvtáros


1997- 1999

 • Fröhlich Ida, egyetemi tanár
 • Szepessy Tibor, c. egyetemi tanár
 • Vízkelety András, egyetemi tanár
 • Czégeni Árpád, gondnok
 • Ormai Lóránt, csoportvezető, Informatikai Csoport
 • Pázmándi Péterné, osztályvezető, Tanulmányi Osztály
 • Szabóné Varga Mária, osztályvezető, Gazdasági Osztály