A tudományterületi/tudományági doktori tanács doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot, ha a fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek, vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori fokozat megszerzésére vonatkozó követelményeknek.

A honosítás kérelmezőjének a kompetens tudományterületi/tudományági doktori tanács elnökének címezve kell benyújtania honosítási kérelmét a Rektori Hivatalban. A kérelemhez csatolandó:
a) a külföldön megszerzett oklevél hiteles másolata,
b) az idegen nyelv ismereteit igazoló okiratok hiteles másolata,
c) tudományos önéletrajza,
d) teljes tudományos publikációs jegyzéke,
e) az eljárási díj befizetésének igazolása.

Egyetemi Doktori Szabályzat

Honosítási és Elismerési Szabályzat (melléklet: kérelem)

Külföldön szerzett egyetemi oklevél elismerési kérelme pdf ; szerkeszthető formátum

Külföldön szerzett PhD-fokozat honosítási kérelme pdf ; szerkeszthető formátum