Anglisztika angol nyelvű képzés
 • választható specializációk:
  • Specialization in English Literary Studies
  • Irish Studies
 • nappali és levelező munkarendben

 

 Arabisztika
 
 Filozófia
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 
Gondoskodáspolitikai tanulmányok
 • levelező tagozaton
 
Klasszika-filológia
 • választható specializáció:
  • latin és ógörög
Kelet-Ázsia tanulmányok
Kommunikáció- és médiatudomány
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 • választható specializációk:
  • közkapcsolatok, közösség-és szervezetfejlesztés
  • multimédia, intermédia
Magyar nyelv és irodalom
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 • választható specializációk:
  • állandóság és változás a nyelvhasználatban
  • klasszikus magyar irodalom
  • modern magyar irodalom
  • régi magyarországi irodalom
 
Mentálhigiénés családkonzulens
 • levelező tagozaton
 
Művészettörténet
 • választható specializációk:
  • középkori művészet
  • legújabbkori művészet
  • újkori művészet
Német nyelv, irodalom és kultúra 
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 • választható specializáció:
  • irodalomtudomány
Nemzetközi tanulmányok
 • magyar nyelvű képzés és
 • angol nyelvű képzés is indul, együttműködésben az Institut Catholique d'Études Supérieures francia egyetemmel és a portugál Universidad Católica Portuguesa intézménnyel
 • választható specializációk a magyar nyelvű képzésen:
  • biztonságpolitika
  • Európa-tanulmányok
  • kulturális diplomácia
  • regionális és civilizációs tanulmányok
 • választható specializáció angol nyelvű képzésen:
  • Európa-tanulmányok
Neveléstudomány
 • választható specializációk:
  • nevelési tanácsadás specializáció
  • inkluzív kora gyermekkori nevelés specializáció

 

Politikatudomány
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 • választható specializációk:
  • politikai elemzés (2023/24-től)
  • összehasonlító politikatudomány
Pszichológia
 • Választható specializációk:
  • fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
  • interperszonális és interkulturális pszichológia
  • klinikai és egészségpszichológia
  • társadalom- és szervezetpszichológia
Régészet 
 • a magyar nyelvű képzés helyszíne Budapest
 • az angol nyelvű képzés helyszíne Esztergom
 • választható specializációk:
  • középkori régészet
  • római provinciák régészete
  • az eurázsiai steppe és a finnugor népek régészete
Szlavisztika
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 • választható specializációk:
  • lengyel
  • orosz
Szociológia
 • nappali tagozaton
 • választható specializációk:
  • társadalmi viselkedés és deviancia
  • társadalmi elemzések
Történelem 
 • nappali és levelező tagozaton egyaránt
 • választható specializációk nappali tagozaton:
  • Közép-Európa
  • kulturális örökség története és gyakorlata
  • örmény tanulmányok (angol nyelven is)
 • Választható specializációk levelező tagozaton:
  • Közép-Európa
  • kulturális örökség története és gyakorlata