Pszichológia Intézet

Intézetvezető:  Dr. Csigó Katalin, intézetvezető
Titkárság: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 1 327 5929
E-mail: pszichologia@btk.ppke.hu

 

Felvételi információk a Pszichológia Mesterképzésre 2024 →

Tantervek → 

 

Szakképzettség megnevezése

okleveles pszichológus

Képzési idő

4 félév

Munkarend: nappali

 

A képzésről

Célunk olyan pszichológus szakemberek képzése, akik tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Képzésünk specialitását az egyén és a csoportok működésének, fejlődésének, illetve problémáinak többszempontú – családterápiás, egészség- és klinikai pszichológiai valamint szervezet- és valláspszichológiai – megközelítése adja.

Specializációk:


- interperszonális és interkulturális pszichológia
- fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
- klinikai és egészségpszichológia
- társadalom- és szervezetpszichológia

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia alapképzési szak.

Mindazok jelentkezését fogadjuk, akik a pszichológia alapképzés (BA) során a viselkedéselemző végzettséget megszerezték, és mester szinten kívánják elsajátítani a pszichológia tudományát. A pszichológián belül érdeklődésükben erőteljesebben kap hangot a személyközi kapcsolatok alakulása, ezek különböző megközelítése, kezelési lehetősége.