A világban való szellemi munkálkodás, az önmagunkon végzett munka, adottságaink kifejlesztése és az emberlét gazdagságának kibontakoztatása a társas világ közös tereiben zajlik. A szakmai tevékenység is gondolkodói közösségekhez kötődik, amelyben szellemi megközelítések és életgyakorlatok bontakoznak tovább, párbeszédre és új tanulságokra is készen. A képzés a mindig megújuló egyetemiesség univerzális eszméjét egyrészt az emberrel foglalkozó tudományok egymáshoz kapcsolódásával valósítja meg, másrészt az alap- és mesterszakos szakkollégisták gondolkodói közösségének megteremtését szolgálja.