A Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérelmek leadási határideje:

2024. június 11. (kedd) 12 óra.


Tájékoztató a Tanulmányi Bizottság ügyrendjéről


A hallgató a Tanulmányi Bizottság (TB) hatáskörébe tartozó halasztott beiratkozás/bejelentkezés iránti kérvényét a 2020/2021. tanév tavaszi félévétől kizárólag a Neptun rendszeren keresztül tudja benyújtani. Hallgatói leírás: itt

Tanulmányi Bizottsági Kérvény 

Study Committee Request

 A Tanulmányi Bizottság (TB) Ügyrendje - Tájékoztató

Útmutató a kérelem benyújtásának feltételeiről:

- a szolgáltatási díj (TB kérvény) befizetése a Neptunban (még a kérelem leadása előtt);

- a kérvény elbírálásához szükséges mellékletek, igazolások, indoklás csatolása;

- oktatói, intézetvezetői véleményezés a kérvényen; az oktatók és az intézetvezető aláírása lehet elektronikus is; 

- vendéghallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolás csatolása;  

- a kérelem megfelelő pontjának bejelölése.

A hallgató a kérvényt eredeti aláírásával ellátva nyújthatja be személyesen a tanulmányi előadójának vagy elküldheti postai úton, illetve a Sophianumban a Tanulmányi Osztály folyosóján elhelyezett zárható dobozba dobhatja be. (Kérjük, hogy a saját tanulmányi előadója irodájához tartozó dobozt használja.) 

A kérelem elbírálásának határideje: a benyújtást követő harminc nap.

Tárgyfelvételnél/törlésnél a pozitív elbírálás után a megállapított szolgáltatási díjat tárgyanként 8 napon belül be kell fizetni, különben a TB határozat érvényét veszti.

Bíráló: TB

Szabályzat: TVSZ 3.§.
Díj: Térítési és szolgáltatási díjak jegyzéke