A Könyvtár a Karon oktatott és kutatott tudományágak és tehetséggondozó programok
témakörében, a felmerülő igények ismeretében alakítja szolgáltatásait, törekszik a legmegfelelőbb elektronikus források beszerzésére, az intézményi hozzáférés biztosítására. Segíti az önálló szakirodalmi tájékozódást, a tanulást és a hallgatói tudományos munkát, ösztönzi a könyvtári információs műveltség és használói készségek megszerzését a Kar képzéseinek valamennyi ágazatában és szintjén. Kutatástámogatási tevékenységével hozzájárul az intézményi tudásvagyont reprezentáló publikációs eredmények szakszerű nyilvántartásához, a Karhoz kapcsolódó kutatási eredmények láthatóságának növeléséhez.  A szélesebb hazai és nemzetközi könyvtári rendszer lehetőségeire támaszkodva, sokrétű együttműködésre törekszik a hasonló profilú felsőoktatási és tudományos szakkönyvtárakkal, valamint az egyházi gyűjteményekkel. Lehetőségeihez mérten, törekszik a használói igényeknek megfelelő szolgáltatások fejlesztésére, magas szintű kutatási infrastruktúra fenntartására és használóközpontú alkalmazások integrálására.

Szaktájékoztatási és egyéb könyvtári információs segítségnyújtást - további rendelkezésekig - az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók és munkatársak számára tudunk nyújtani. Átmenetileg a nyilvános könyvtári funkciók szünetelnek valamennyi helyszínünkön.

Dokumentumszolgáltatások (az intézmény hallgatói és munkatársai számára):

  • könyvkölcsönző igénybevétele (Sophianum, pinceszint) - Nyitvatartás
  • előfizetett adatbázisok – intézményi hálózatról és távoli eléréssel (bővebben: Adatbázisok)
  • doktori értekezések teljes szöveggel – szabadon elérhető (Real-PhD, bővebben: Disszertációk)
  • szakdolgozatok elektronikus tára szakdolgozatok megtekintése a Neptunban, saját azonosítóval


Az előfizetett adatbázisok teljes szövegű elérése kétféleképp lehetséges:

a) az intézményi jogosultságoktól függően az egyetem hálózatát használva, külön belépés nélkül (IP-cím-alapú hozzáférés)
b) ha az eredeti szolgáltató lehetővé tette, Shibboleth-belépéssel is (EduId).