A Kreditátviteli Bizottsághoz szóló kérelmek leadási határideje a 2023/24. tanév II. félévében:

2024. március 19. kedd 16 óra.

FONTOS: A kérelmeket leadás előtt a megszerezni kívánt tantárgy oktatójával véleményeztetni szükséges!

Figyelem! Az elismert tantárgyak kreditpontjai az adott félévben a teljesített kreditekhez nem adódnak hozzá, és semmilyen átlagszámításkor nem vehetők figyelembe. Erre vonatkozó további információ a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatunk 4. §-ban található.

A kérelem leadásának helye: a hallgató tanulmányi előadójánál!

Formanyomtatvány

  • előzetes kreditelismerés
  • máshol szerzett kreditek elismerése
  • korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok elismerése
  • CREDIT TRANSFER DATA SHEET FOR PPCU STUDENTS - Form

Bíráló: KÁB
Szabályzat: TVSZ 4.§.
Benyújtási határidő, hely: a KÁB üléseihez igazodva jelen felületen meghirdetett időpontban, a hallgató tanulmányi előadójánál.
Díj: Térítési és szolgáltatási díjak jegyzéke