A filozófiáról kétféle értelemben szoktunk beszélni: mint tudományról és mint egyfajta kalauzról a helyes, avagy boldog élethez vezető úton. A képzéseinkben mindkét megközelítést érvényesítjük. Hitvallásunk szerint a tudás, a táguló szellemi horizont, a kritikus látásmód, az összefüggések egyre élesebben kirajzolódó rendszere nem öncél, hanem arra is való, hogy alkalmassá tegye a hallgatót, hogy életét a nagy gondolkodók útmutatásait szem előtt tartva gondolja át és alakítsa. Emellett olyan készségeket is igyekszünk interaktív módon fejleszteni, amelyek ma, amikor a zárt tudásformák helyett az összefüggések gyors átlátásának, a logikus gondolkodásnak és a nyitott, kreatív problémamegoldásnak van értéke, jól kamatoztathatók a munkaerőpiacon és gyorsan változó világunk más területein is.


Aktuális

                                        

Tanszékvezető
Dr. Hankovszky Tamás
hankovszky@btk.ppke.hu 

Tanári szoba
Danubianum 719

Titkárság
Mirkné Bálint Ildikó
Danubianum 413 
filozofia@btk.ppke.hu  
balint.ildiko@btk.ppke.hu
Telefon: +36706618553

Facebook Instagram

Postacím
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.