Azoknak, akik érdeklődnek a filozófia iránt, de alapszakként nem a Szabad bölcsészetet választották, minor programként ajánljuk a filozófiát, amely a Szabad bölcsészet szak Filozófia szakirányának mintegy a magját tartalmazza. Ez az 50 kredites képzés volumenjét tekintve nem egészen a fele a teljes szakiránynak, de felépítésében és hangsúlyaiban megfelel neki, és két tematikus blokkjával kiegyensúlyozott áttekintést ad filozófiáról. A történeti tárgyak primer művek feldolgozása révén az antik kezdetektől a 20. század végéig tekintik át a legjelentősebb irányzatokat és alkotókat, az úgynevezett szisztematikus tárgyak pedig a filozófia klasszikus témái közül a legfontosabbakkal ismertetnek meg. A Filozófia minor programra nem kell felvételizni, és nem tartozik hozzá szakdolgozat, hanem azáltal lehet elvégezni, hogy valaki regisztrál rá a Neptunban, és teljesíti a mintatantervében felsorolt valamennyi kurzust.

A Filozófia minor Tantárgylistájában a tárgyak ajánlott félévének oszlopban technikai okokból az a félév szerepel (1-től 6-ig), amelyben a tárgyat a Filozófia szakirány hallgatóinak ajánljuk. Mivel minor szakot második vagy a harmadik évfolyamon szokás választani, elkészítettünk egy olyan mintatantervet is, amely négy félévre osztja el a Filozófia Minor 19 kurzusát. Aki harmadéven veszi fel, annak a tanterv csak az őszi és a tavaszi tárgyakra oszlik.