Pszichológia alap- és mesterképzés a Pázmányon

Az emberi természet rejtelmeibe betekinteni mindenki számára izgalmas élmény és sokszor hosszú tapasztalati utazás. Legyen szó saját személyiségünk megismeréséről, társas kapcsolataink útvesztőiről, vagy problémáink megoldás-kereséséről. A pszichológia modern tudománya sokféle lehetőséget nyújt ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a személyiség és az emberi természet, a társas kapcsolatok és a lelki fejlődés rejtelmeinek megismeréséhez. A Pázmány pszichológia alap- és mesterképzése erre az útra készíti fel a szakra jelentkezőket.


Miért a Pázmány?

 • Mert nálunk a pszichológus képzés gyakorlatorientált!
 • Mert olyan elméleti tudást ad és módszertani készségeket fejleszt, amik birtokában bátran léphetsz ki a munka világába.
 • Mert sokfajta gyakorlatra, terepmunkára van lehetőséged!
 • Mert már hallgatóként bekapcsolódhatsz az intézetben folyó pszichológiai kutatásokba!
 • Mert a mesterszakon négy specializáció közül választhatsz, attól függően, hogy a pszichológia melyik szakterületén képzeled el magad!
 • Mert olyan tanárok oktatnak, aki nagy tapaszlattal rendelkeznek a klinikai- és egészségpszichológia, a fejlődéslélektan, a társadalom- és szervezetpszichológia és a pszichológiai kutatások gyakorlati területein.
 • Mert a hallgatói élet sokféle programra nyújt lehetőséget!
 • Mert a tanulmányaid alatt külföldön is szerezhetsz tapasztalatokat!
 • Mert ha problémáid vannak pszichológusokhoz vagy képzett kortárs pszichológus hallgatókhoz fordulhatsz tanácsért!
 • Mert a Pázmányon pszichológiát végzett diákjaink elhelyezkedési aránya kiemelten magas a többi egyetemhez képest!


Mindezekről a lehetőségekről többet tudhatsz meg az alábbakban, ahol tanáraink és diákjaink mutatják meg a Pázmány pszichológus képzésének ezerarcú palettáját.

 

Tájékoztató a felvételiről a Pszichológia mesterképzésre

A Pszichológia mesterképzésre jelentkezés általános információi a Felvi.hu oldalon itt szerepelnek.

A Pszichológia mesterképzés általános szakleírásáról a Felvi.hu oldalon itt olvashat.

A Pszichológia mesterképzés Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jellemző képzési sajátosságairól a Bölcsészet és társadalomtudományi Kar honlapján itt tájékozódhat.

A felvételivel kapcsolatos további általános tudnivalókról itt tájékozódhat.

A felvételi ügyintézéssel kapcsolatban itt tud érdeklődni.

A jelentkezés és a felvétel feltételei a Pszichológia mesterképzésre

Intézmény által kért alap- és többletpontot igazoló dokumentumok:

 • motivációs levél
 • oklevélmelléklet vagy leckekönyv (elektronikus leckekönyv)
 • publikáció: teljes publikáció megjelölve a jelentkező nevével és a publikáció megjelenésének helyével (többletpont csak megjelent publikáció esetén adható, folyamatban lévő publikáció esetén nem!)
 • demonstrátori tevékenység: demonstrátori kinevezés
 • OTDK 1-3. helyezés: OTDK 1-3. helyre vonatkozó oklevél
 • fogyatékosság igazolása,
 • gyermekgondozás igazolása,
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • Az Intézmény által kért kiegészítő dokumentumok
 • Amennyiben szerzett már szakmai tapasztalatokat (önkéntes munka, stb.) az egyetemi oktatás keretében, vagy azon kívül, kérjük csatolja az azt igazoló dokumentumokat (a szakmai tapasztalat szerzésének helyszíne, időtartama, a munka/gyakorlat/elvégzett feladat jellege). A szakmai tapasztalatok igazolása önmagában nem jár többlet ponttal, azonban előnyt jelent a jelentkező szakmai irányultságának és szakmai elkötelezettségének a Felvételi Bizottság általi felmérésében.


A fenti dokumentumokat az e-felvételibe fel kell tölteni
. Amennyiben a többletpontot igazoló dokumentumot az e-felvételibe nem tölti fel, úgy többletpont abban az esetben sem adható, ha a felvételi vizsgán a Felvételiztető Bizottság többletpontot ítélt meg ez alapján. 


Felvételi pontok számítása:

 • Írásbeli felvételi vizsga: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: max 30 pont (minősítés x 6)
 • Többletpont adható  (max. 10 pont értékben) a következő jogcímeken: előnyben részesítés, publikáció, OTDK helyezés és demonstrátori tevékenység alapján.


A többletpontok részletezése:

 • Előnyben részesítés: hátrányos helyzet 2 pont, fogyatékosság 3 pont, gyermekgondozás 2 pont.
 • Publikáció: idegen nyelvű szakkönyv vagy publikáció külföldi lektorált szakfolyóiratban 10 pont, magyar nyelvű publikáció lektorált szakmai folyóiratban 8 pont, publikáció gyűjteményes kötetben, konferenciakötetben 5 pont,  nem lektorált publikáció 2 pont.
 • OTDK első hely 8 pont, OTDK második hely 5 pont, OTDK harmadik hely 3 pont.
 • Demonstrátori tevékenység: 2 pont.


A felvételi vizsga a Pszichológia mesterképzésre:

A Pszichológia mesterképzésre a felvételi vizsga írásbeli. Az írásbeli vizsgán a felvételiző a Pszichológia alapképzésben, a pszichológia 4 fő alaptudományi területén (általános pszichológia, személyiségpszichológia, szociálpszicholgia és fejlődéslélektan) szerzett általános tudásáról számol be, tesztvizsga formájában. Az írásbeli vizsgán összesen 60 pont szerezhető.


A vizsgára készülés témakörei itt találhatók.


A motivációs levél tartalma:

A motivációs levélben egy oldalban foglalja össze a felvételiző a pszichológia alapképzésben szerzett tapasztalatait, a szakdolgozatában végzett kutatómunkáját, valamint az alapképzés során kialakult szakmai érdeklődésének irányultságát. Amennyiben szerzett már szakmai tapasztalatokat (önkéntes munka, stb.) az egyetemi oktatás keretében, vagy azon kívül, ezt is érdemes a motivációs levélben kifejteni, valamint az ezt igazoló dokumentumokat mellékelni (lásd az Intézmény által kért kiegészítő dokumentumok részt).

A motivációs levélben a jelentkező fejtse ki továbbá, hogy mely területe(i) a pszichológiának, amelyben szívesen bővítené az ismereteit, illetve milyen specializáción tudná elképzelni a további képzését a Pázmányon, valamint, hogy a mesterképzés elvégzése után milyen munka, illetve szak-területen tudná elképzelni magát a tanulmányok befejezését követően.

A preferált specializációs terület megjelölése a motivációs levélben nem jelenti automatikusan azt, hogy a jelentkező bekerül az általa preferált specializációra. A preferált specializációra történő bejutás az elért felvételi pontszámtól és a specializációra jelentkezettek számától függ.