Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Szakács Béla Zsolt
Szakfelelős: Dr. Hankovszky Tamás
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon:  - 
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles filozófia szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

 

Munkarend: nappali

 

A képzésről

Szakunk összefogja és a legmagasabb szinten kultiválja a hazai filozófiai kultúra azon vonatkozásait, amelyek egy keresztény-katolikus felsőoktatási intézmény kultúraőrző és kultúrafejlesztő profiljával harmonizálnak. Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a világ vezető keresztény-katolikus egyetemeivel Európában éppúgy, mint a tengerentúlon. Nemcsak az általános filozófiai képzést hangsúlyozzuk, hanem az ókori és a középkori filozófiatörténetet, illetve az etikát és a vallásfilozófiát is. Ennek szempontja szakunkon a fenomenológiából adódik, de szervesen átfogja az egész filozófiai gondolkodási hagyományt. Intézetünkben magas szinten oktatjuk és kutatjuk az újkori és a XX. századi gondolkodást. A fenomenológia, a filozófiatörténet és a vallásfilozófia terén sokszínű, elmélyült, tudományosan alapos, a kortárs  gondolkodással összekapcsolódó képzéssel a magas szintű és korszerű ismeretek elsajátítására nyújtunk lehetőséget.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való belépéshez, a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 30 kredit a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a filozófiai álláspontok szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képessége.

Felvételi vizsga:

A szóbeli felvételi vizsga követelményét a Filozófia Tanszék oldalán találják itt.

 

2022.03.31.