Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Intézetvezető: Dr. Ádám Anikó, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Takács László, CSc, egyetemi docens
Titkárság: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
Telefon: +36 70 778 8683
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu 

 

Tantervek →

Szakképzettség megnevezése

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

 

Munkarend: nappali

 

A képzésről

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán immár több mint másfél évtizedes múltra tekint vissza a görög- és latinszakos képzés. A klasszika-filológiai mesterképzés, amelynek keretein belül két szakirányt ajánlunk, olyan komplex tudás és készség átadására képes, amely évszázadok tapasztalatát sűríti magába. A görög és a római vagy később a latin nyelvű kultúrák oly mértékben itatták át civilizációnkat, hogy a klasszikus világ megismerése számos más terület megértéséhez is kulcsot ad.
A görögség és Róma kultúrájának, történetének, irodalmának ismerete nélkül nem érthető meg a maga teljességében sem az európai filozófia története, sem a világirodalom, sem kontinensünk története, sem annak művészete. A klasszika-filológiai mesterképzés éppen az ezekkel való mélyebb megismerkedés lehetőségét és élményét kínálja.

Specializáció: latin és ógörög

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológiai szakiránya.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányok alapján az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakirányának latin, illetve (ó)görög nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

 

2020.10.29.