Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Hargittay Emil, DSc, egyetemi tanár
Szakfelelős: Dr. Hargittay Emil, DSc, egyetemi tanár
Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z épület 511.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon:  
E-mail: irodalom@btk.ppke.hu, nyelveszet@btk.ppke.hu

 

Tantervek →

 

Munkarend: nappali/levelező

 

Szakképzettség megnevezése

Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész

Képzési idő

4 félév

A képzésről

A mesterszak számos, a nemzeti kultúra, az irodalom, az anyanyelv kutatásával, a kutatási eredmények egy részének a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein (nyelvtechnológia, fordítás, tolmácsolás) való közvetlen alkalmazásával, a korszerű nyelvi és irodalmi műveltség közvetítésével, kialakításával, népszerűsítésével olyan munkakörök eredményes betöltésére készít fel, amelyeknek mindennapi s magas fokú eszköze a nyelv. A mesterszakon végzettek feladata a nemzeti kultúra színvonalas képviselete, az irodalmi műveltség magas fokú terjesztése is.

Specializációk:
- állandóság és változás a nyelvhasználatban
- klasszikus magyar irodalom
- modern magyar irodalom
- régi magyarországi irodalom

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 30 kredit amelyből nyelvtudomány legalább 10 kredit, irodalomtudomány legalább 10 kredit.

Felvételi vizsga

A magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakra jelentkezők szóbeli felvételi vizsgát tesznek. Ennek témái: korábbi tanulmányok áttekintése, szakdolgozat rövid ismertetése, magyar szakos érdeklődés, motiváció, TDK-munka, lehetséges specializációválasztás.